Nytt regeringsbeslut om utfodring av vilt

Den 1 juli beslutade regeringen om ändringar i jaktförordningen som begränsar länsstyrelsens möjligheter att förbjuda eller villkora utfodring av vilt. Ändringarna ger samtidigt naturvårdsverket utökade möjligheter att föreskriva om åteljakt.

Ett nytt regeringsbeslut begränsar länsstyrelsens möjlighetr att förbjuda och bestämma villkor för åteljakt. Samtidigt öppnar det upp för åteljakt på andra djur än vildsvin. Foto: Mostphotos

I ett pressmeddelande från regeringen uppger man att ändringarna i jaktförordningen motsvarar de olika förordningsändringar som ingick i propositionen ”Utfodring av vilt”, som vann bifall av riksdagen den 22 juni i år.

Beslutet som fattades den 1 juli innebär att beslut om förbud mot eller villkor för utfodring enligt huvudregeln bara får omfatta utfodring av klövvlit. Samtidigt får ett sådant beslut också omfatta utfodring av annat vilt om den bedrivs på ett sådant sätt att klövvlit kan nyttja fodret.

Dessutom innebär beslutet att saltstenar, viltåkrar eller foder som placeras på åtelplatser för att bedriva åteljakt inte får förbjudas eller villkoras. Naturvårdsverket får därutöver rätt att meddela föreskrifter om åteljakt efter samtliga viltarter, och inte bara efter vildsvin som gäller i dag.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 02 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste