Dags för utvärdering av målbilder för miljöhänsyn

Efter snart tio år av gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ska Skogsstyrelsen utvärdera arbetet med målbilderna och dess effekter i skogsbruket. Målbilderna ligger bland annat till grund för de utbildningar som yrkesverksamma inom skogsbruket regelbundet får genomföra.

De första målbilderna för god miljöhänsyn infördes 2013 och i dag finns omkring 50 målbilder för allt från kantzoner mot vatten till hänsyn till friluftsliv och rekreation. Målbilder som nu ska utvärderas för fortsatt utveckling. Foto: Björn Schubert

De första målbilderna för god miljöhänsyn kom 2013, och enligt Skogsstyrelsen har skogsbruket lagt ner mycket tid och arbete på att införa de i sina arbetsrutiner och utbildningar.

Ett bra underlag

– Vi ser mycket positivt på att det nu blivit möjligt att göra denna utvärdering för att både synliggöra framgångsfaktorer och eventuella brister i målbildsarbetet. Det kommer ge oss ett bra underlag för fortsatt arbete, säger Jonas Eriksson, medlemschef på Norra skog i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen uppger att det i dag finns omkring 50 gemensamma målbilder för miljöhänsyn som utvecklats och kompletterats under åren. Bland annat handlar det om målbilder för hänsynskrävande biotoper, friluftsliv och rekreation, hänsyn till kulturmiljöer samt kantzoner vid vattendrag.

Styrkor och svagheter

– Det är bra att vi nu ska genomföra denna utvärdering som vi redan från början bestämde att vi skulle göra efter ett antal år. Målet är att identifiera styrkor och svagheter i arbetet under de tio år som gått. Därefter kan vi föreslå eventuella förbättringar och utvecklingsområden, säger Elisabet Andersson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Den utvärdering som nu ska genomföras kommer ske i två steg, där man kommer utvärdera arbetet som gjorts samt genomföra en framåtblickande analys. Den första elen av utvärderingen ska enligt Skogsstyrelsen göras av en konsult som bland annat ska intervjua representanter från skogsbruket, Skogsstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer. En slutrapport beräknas vara klar i slutet av 2021.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste