Största omarronderingen hittills – nu kan markägare tillträda

Omarronderingen Stora Tuna på 23 000 hektar i Dalarna beskrivs av Lantmäteriet som deras störta omarronderingsärende hittills. Nu kan de flesta av de 1 500 inblandade sakägarna tillträda sina nya skogs- och markinnehav.  

Stora Tuna är Lantmäteriets största omarronderingsärende hittills och omfattar 23 000 hektar i Borlänge kommun. Av de 1 500 sakägarna som omfattats har nu de flesta fått tillträde till sin nya skogsmark. Foto: Lantmäteriet

Från och med den 23 juni fick nya ägare av skog och skogsmark tillträde till sina innehav, och även avverkningsförbuden på fastigheterna upphävdes. För åker- och betesmark sker tillträde den 1 november 2021.

Inget hinder

Länsstyrelsen uppger att fastighetsregistret kommer uppdateras med den nya fastighetsindelningen inom kort, något som man ser som ett viktigt steg i detta stora ärende.

Samtidigt hanteras också tre överklaganden i mark- och miljööverdomstolen där domstolen gett prövningstillstånd.

– De beviljade prövningstillstånden är inte av den art att de hindrar tillträde för det stora flertalet markägare som är berörda av omarronderingen, säger Elisabeth Olsson som är enhetschef på Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Likvidutväxling under hösten

Likvidutväxlingen för markägarna som nu fått tillträde till sin mark kommer att inledas under hösten och hanteras med hjälp av Leksands Sparbank. Information och inbetalningskort med anvisningar kommer att skickas ut i samband med att det påbörjas.

För de markägare som berörs av domstolens prövning kommer tillträde och likvidutväxling inte kunna ske förrän domstolen prövning är genomförd. Frågor om tidplanen för prövningen hänvisas till mark och miljööverdomstolen.

De markägare som inte kan tillträda sina nya skiften kommer att kontaktas separat.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste