Sveaskog finansierar skogsmaskiner

Genom sitt nybildade finansbolag Sveaskog Finans AB erbjuder det statliga skogsbolaget nu leasing av skogsmaskiner till sina entreprenörer. Finansbolaget ingår i bolagets långsiktiga inriktning och ska ge tryggare finansiering samt säkra återväxten bland entreprenörer.

Sveaskogs ansökan om att starta finansbolaget Sveaskog Finans AB har fått grönt ljus från finansinspektionen. Tanken är att erbjuda sina entreprenörer attraktiv finansiering för nya maskiner, vilket också ska göra det lättare för unga entreprenörer att utveckla sina företag och på så vis säkra återväxten. Foto: Björn Schubert

– Sveaskogs nya, långsiktiga inriktning skapar förutsättningar för ett hållbart skogsbruk. Ett viktigt kriterium är att det finns livskraftiga skogsentreprenörer som arbetar med modern, effektiv och skonsam teknik. Nu har Finansinspektionen godkänt vår ansökan om att få erbjuda finansiella tjänster via det nystartade bolaget Sveaskog Finans AB, säger Per Matses, vd för Sveaskog i ett pressmeddelande och fortsätter:

– En stor del av vår verksamhet bedrivs i glesbygd, och vi behöver lokala entreprenörer som kan utföra arbetet i skogen. Vi för en nära dialog med näringen, och många pekar på bristande finansieringsmöjligheter som ett hinder för att utveckla verksamheten. Vi vill möta det behovet genom att erbjuda leasingavtal på skogsmaskiner.

Yngre särskilt utsatta

Enligt Sveaskog är den typiska skogsentreprenören i Sverige en småföretagare med ett fåtal anställda för vilken köpet av nya maskiner i mångmiljonklassen är en betydande investering i förhållande till omsättningen. Något som ofta gör det svårt att få en bra finansiering för att utveckla företaget.

– Yngre lokala entreprenörer är särskilt utsatta då de ofta inte har någon säkerhet att falla tillbaka på. Återväxten blir lidande och det är en utveckling som inte är hållbar över tid, berättar Mats Oja, inköpschef på Sveaskog. Sveaskog arbetar aktivt för att utveckla det lokala entreprenörskapet i samarbete med företagets entreprenörer, och finansieringsmöjligheter har identifierats som en nyckelfaktor.

Skapar arbetstillfällen

Sveaskog uppger att tjänsterna ska erbjudas på marknadsmässiga grunder, men att man har en unik position genom att man arbetar nära entreprenörerna, har god förståelse för deras verksamhet och ett ömsesidigt intresse i att utveckla och stärka den gemensamma affären.

– Genom detta initiativ skapas förutsättningar för arbetstillfällen över hela landet. Sveaskog bidrar med flexibla lösningar som utvecklar skogsbruket i en hållbar riktning. Vår bedömning är att en stor del av de skogsentreprenörer vi arbetar med kommer att vara intresserade av att nyttja dessa tjänster, avslutar Mats.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste