Södramiljoner till förnybara drivmedel och barrblandskog

Sedan 1995 har Södras forskningsstiftelse delat ut pengar till olika forskningsprojekt. I år bidrar Södra med 6,4 miljoner kronor till forskning om biobaserade drivmedel och barrblandskog för en omställning till en biobaserad ekonomi.

Forskning kring hur man bäst anlägger och röjer fram barrblandskogar är ett av projekten som får ta del av de 6,4 miljoner kronor som Södras forskningsstiftelse delar ut i år. Foto: Mostphotos

Totalt fem forskningsprojekt får dela på de 6,4 miljoner kronor som Södras forskningsstiftelse delar ut i år. Bland dessa projekt finns satsningar på utvecklade byggmaterial, drivmedel och skogsskötsel.

Forskning är centralt

– Genom att finansiera forskning är Södra med och bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya klimatsmarta produkter och hållbar produktion. Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället och fasa ut fossilbaserade produkter, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse i ett pressmeddelande.

Ett av projekten som beviljats forskningsmedel är ”Kompetenscentrum F3 – Providing Energy for the Transport Sector”, där man jobbar med att fördjupa kunskapen kring förnybara drivmedel.

Bygga kompetens

– Kunskapscentrumet har byggt en unik position för analys av förnybara drivmedel. Arbetet kommer nu fortsätta för att bygga kompetens med fokus på hur förnybara resurser – med en hög klimateffektivitet – kan åstadkomma en snabb omställning från fossila till förnybara drivmedel. Det är viktigt att fortsätta med långsiktiga satsningar för kunskapsuppbyggande inom hållbara drivmedel för att skapa långsiktig förändring, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

Ökad odlingssäkerhet

Tre projekt inom skogsbruk har också beviljats medel, och ett av dessa ska undersöka metoder för att effektivt etablera och röja fram barrblandskog.

– Den vanligaste blandskogen i södra Sverige är den med tall och gran. Barrblandskog fungerar skötselmässigt bra på mellanmarker. Den ger god värdeproduktion och ökad odlingssäkerhet vid klimatförändringar. Andelen barrblandskog i yngre skog har dock minskat under flera decennier, vilket gör detta projekt extra angeläget, säger Göran.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste