Alla vägar leder till industrin

Krönika: Sveriges skogsägare har många gemensamma men också många olika tankar kring ägande. En av dessa är vad de värdesätter mest i sitt brukande av skogen, vissa värdesätter pengar andra rekreation eller nöje. Tyvärr ser verkligheten idag inte ut på sådant sätt att en markägare alltid kan bruka skogen enligt sina egna värden och samtidigt få ha marken kvar.

 

Den svenska äganderätten är något som alla markägare kan vara väldigt tacksamma för. Den ger dig alla de rättigheter du som markägare har i dag. Du får inom lagens ramar nyttja din egen skog på det sätt som du själv önskar, och i mina ögon är det just detta som gör ägande av skog så attraktivt. Kravet för att få tillgång till dessa rättigheter är att du själv äger marken, vilket du i teorin gör tills den dagen du väljer att avyttra den. Tyvärr stämmer inte alltid detta då vissa typer av nyttjande av egen mark kan leda till det du som skogsägare vill allra minst, att bli av med marken. 

En skogsägare som i dag bedriver ett trakthyggesbruk är i media närmast beskriven som en individ som inte bryr sig om några andra värden än de ekonomiska, vilket det säkert finns exempel på. Jag är dock säker att detta inte är fallet för majoriteten av Sveriges skogsägare. Det finns många, inklusive mig själv, som ser fler värden än bara pengar. Sådana kan vara saker som att spara gammal skog för rekreation, främja lövskog i sitt brukande eller gynna skyddsvärda arter. Tyvärr är risken överhängande att främjandet av dessa värden kommer leda till att du som markägare förlorar din mark och i stället får betalt i det värde som du faktiskt inte primärt önskade dig att få från din skog. 

Oftast beskylls skogsindustrin som den skyldige när man pratar om att skyddsvärda skogar avverkas, men skogsindustrin är inte ensamt skyldig till att markägare själva väljer att avverka sin gamla skog. Det valet görs ibland för att slippa den överhängande rädslan om att få skogen inlöst. Är det inte i själva verket de lagar som faktiskt är tänkta att skydda skogens biologiska värden som är en av anledningarna till att dessa försvinner?

Om jag hade haft en äldre skog där jag genom mitt nuvarande brukande riskerar att förlora ägandet av marken i framtiden, hade jag tyvärr valt att avverka skogen innan jag kommer till den punkten. Jag tror att det är fler än bara jag som upplever denna problematik att egentligen oberoende av hur du själv vill bruka din skog så har du alltid bara två val, avverka den eller riskera att förlora äganderätten. 

Vill du då behålla din mark så har Sveriges miljölagar skapat ett system där markägare får välja vilken väg av brukande de vill, men oberoende av detta val så kommer skogen till slut att hamna på samma industriupplag. Jag kan tycka att här har faktiskt miljösidan skällt upp i fel träd. Skogsindustrin är inte det ensamma monstret som hugger ner all skyddsvärd skog, det är faktiskt era lagar som tvingar oss.

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades tisdag den 29 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste