Massaveden har framtiden för sig

Lite i skymundan av de höga priserna för sågade trävaror har också massapriserna stigit till höga nivåer. Skogsaktuellt har pratat med Johan Freij på Danske Bank om framtiden för massaveden och massamarknaden.  

 

Svensk massaindustri har just nu god tillgång till fiber, bland annat då timret driver ut massaveden ur skogen. Samtidigt kan mindre prishöjningar på massaved komma framöver för att stimulera gallringen. Foto: Björn Schubert


Aviseringar om massaprishöjningar och besked om nedstängningar av massabruk har gått hand i hand i år, och trots något dubbla budskap är massavedspriserna just nu relativt höga i stora delar av Sydsverige. 

Minskad handel 

Mindre prishöjningar kan dessutom bli aktuella till hösten, men Johan Freij, affärsområdeschef skog och lantbruk på Danske Bank, menar att skogsägare inte enbart ska se till virkespriser och ekonomi när man ska förstagallra. 

– Att en klen förstagallring ger ett marginellt underskott eller överskott har en väldigt liten betydelse för skogsägares totalekonomi. Det är inte där pengarna kommer fram i skogsbruket, säger han. 

Den senast aviserade prishöjningen för massa i Europa ger ett massapris på 1 380 dollar per ton.

– Vi är osäkra på om den kommer att gå igenom, men det är verkligen rekordpriser, säger Johan. Det vi ser är att terminshandeln i Kina går ner ganska ordentligt nu och det har de gjort sedan vi skrev vårt senaste nyhetsbrev i slutet på maj. 
 

Johan Freij, affärsområdes­chef skog och lantbruk på Danske Bank, tror på en tightare situation när det gäller tillgången på fiber i norra Sverige på längre sikt. Foto: Danske Bank

Svårläst marknad 

Samtidigt anser Danske Bank att historiken med dessa terminer är för kort för att säkert kunna förutspå marknaden.

– Men om vi ser till den förra konjunkturtoppen för pappersmassa då priset stannade på 1 230 dollar per ton, visade de kinesiska terminspriserna vägen mot en vändning nedåt i marknaden. Om du tittar på aktiemarknaden så ser det ut som man prisat in ett lägre massapris på sikt, säger Johan. 

Han understryker att den framtida prisutvecklingen är svår att förutspå, och att det lika gärna kan röra sig om en platå där priserna tillfälligt stannat av. Han poängterar dock att till skillnad från trävaror så ser man inte någon strukturell konsumtionsökning av massa.

– När det gäller trävaror så tror vi på en fortsatt ökning av förbrukningen, i en råvarusituation där det inte finns speciellt mycket mer råvara att tillgå. När det gäller pappersmassa ser vi en väldigt god konjunktur just nu, men ingen strukturell förändring av förbrukningen, säger Johan.

Gott om fiber 

För Sveriges del så är Danske Banks bild att industrin har gott om fiber, men att mindre prishöjningar kan komma om den aviserade massaprishöjningen går igenom. 

– Men det är också flera faktorer som talar emot. För det första så får industrin väldigt mycket fibrer genom den goda sågkonjunkturen, och det är ändå närmare femtio procent av timret som blir cellulosaflis. Dessutom kommer det fram massaved genom föryngringsavverkningar, så i dag driver timret ut massaveden ur skogen i hög grad, säger Johan. 

Även om massavedslagren minskar så är det enligt honom från extremt höga nivåer, och mycket av massaveden har legat hos enskilda aktörer i norra Sverige. Samtidigt påverkar den planerade nedläggningen av massabruket i Kvarnsveden och nedläggningen av papperstillverkningen i Ortviken den svenska marknaden de närmaste åren. 

– Det blir en minskad efterfrågan på dryga två miljoner kubikmeter massaved, vilket är ganska mycket. Så vi ser inte att industrin har några starka drivkrafter för att höja massavedspriset, men det kan mycket väl bli smärre höjningar. Samtidigt är det en helhetskalkyl för skogsägarna och förstagallringar i Syd- och Mellansverige tycker jag inte att man ska konjunkturanpassa, det är väldigt viktigt att få fram, säger Johan.

Tight situation 

I det längre perspektivet tror man hos Danske Bank att det kommer uppstå ett ”tight fibersituation”, med ökad efterfrågan och ökad konkurrens om massaveden. I Norra Sverige väntas det nya biokombinatet i finska Kemi dra stora mängder massaved, vilket kan ge ökade exportmöjligheter för Sverige. 

– Det pågår flera investeringar i olika massabruk i landet och några av de nyare kommer också öka konsumtionen av massaved när de optimerar processerna. Sedan har vi också bioenergin där de allra klenaste dimensionerna kan komma att bli intressanta. Om det blir som vi tror, att konkurrensen om timret hårdnar, så kommer man dessutom börja såga allt klenare dimensioner. Så vi har en positiv syn på massaveden, även i norr, säger Johan. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 25 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste