Lönsamheten fortsätter minska i skogen

Siffror från Skogforsk visar att skogsbrukets lönsamhet fortsatta minska under 2020 jämfört med tidigare år. Minskningen syns genom att det så kallade skogsbruksindexet sjunkit med 0,45 enheter mellan 2000–2020.

Minskade virkesintäkter och ökade skogsbrukskostnader ger en totalt sett minskad lönsamhet för det svenska skogsbruket. Det visar siffror från Skogforsk

– Intäkterna för avverkat virke har stagnerat i hela landet de senaste 20 åren samtidigt som kostnaderna i skogsbruket har ökat, säger Lars Eliasson, forskare på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Minskade virkesvärden

Skogsbruksindex, med vilket lönsamheten mäts, visar virkesvärdets relation till skogsbrukets kostnader och speglar enligt Skogforsk lönsamheten i det skogsbruk som bedrivs av större skogsägare.

2019 låg skogsbruksindex på 1,9 men år 2020 sjönk det till 1,8. Enligt Skogforsk beror minskningen främst på att den genomsnittliga virkesintäkten vid bilväg minskade med 2,5 procent till 445 kronor per m3fub, samtidigt som de totala skogsbrukskostnaderna ökade med fyra procent till 254 kronor per avverkad kubikmeter.

– Förklaringen ligger i minskade virkesvärden i södra Sverige, vilket bland annat beror på kvalitetsnedsättningar på grund av granbarkborreskador. Samtidigt ökade drivningskostnaderna i norra Sverige till följd av en ökad andel gallring, säger Lars.

Mindre vinterväglag

Skogforsk listar den samlade skogsbrukskostnaden efter storleksordning med drivning, skogsvård, skogsbilvägar samt administration och övriga kostnader. Bland annat så har kostnaden för föryngringsavverkning och gallring ökat med 2,7 respektive 2,3 procent jämfört med 2019, och kostnaderna för skogsbilvägar ökade med hela 17 procent.

– Ett varmare och fuktigare väder ger färre dagar med vinterväglag. Det innebär att bättre vägar behövs för att bibehålla en jämn takt av virkesleveranser till industrin, vilket ökar vägkostnaderna. Ett alternativ kan vara att öka virkeslagren, men det medför kostnader i andra delar av försörjningssystemet, säger Lars.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste