Preemiär för bensin baserad på sågspån

På Preems raffinaderi i Lysekil har nu de första testerna genomförts där pyrolysolja utvunnet ur sågspån omvandlas till biobaserad bensin. Nästa steg är att processa 50 000 ton pyrolysolja från svenska Pyrocell.

Vid raffinaderiet i Lysekil har Preem nu genomfört de första testerna där bensin tillverkats av pyrolysolja. Nästa steg är att processa 50 000 ton pyrolysolja under två år. Foto: Preem

Preem uppger att man nu påbörjat omfattande tester på den så kallade katalytiska krackern, som är en raffinaderiets största anläggningar där det i förstas hand tillverkas bensin.

En unik potential

I testernas första fas har man processat en mindre mängd på pyrolysolja på 300 ton. Nästa steg är en längre provdrift som ska resultera i att anläggningen kan processa 50 000 ton pyrolysolja under två år. Pyrolysoljan levereras från Pyrocells anläggning i Gävle, ett samarbete mellan Setra och Preem.

– Restprodukter från våra svenska skogar har en unik potential som gör att Sverige på sikt skulle kunna bli självförsörjande på en allt större andel flytande förnybara drivmedel i stället för att importera 85 procent, som vi gör i dag.  Det här ett spännande steg i vårt arbete med att ta fram framtidens drivmedel, säger Peter Abrahamsson, chef Hållbar utveckling i ett pressmeddelande.

Viktig pusselbit

Vid årsskiftet kommer det lagstadgade inblandningskravet av förnybart i bensin, den så kallade reduktionsplikten, att öka till 7,8 procent. Till 2030 ska koldioxidutsläppen från bensinen ha minskat med 28 procent.

– Det innebär att Preems produktion av förnybar bensin är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Vårt långsiktiga mål är att producera ca 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel 2030 vilket innebär att vi kan minska koldioxidutsläppen med 12,5 miljoner ton, motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp, avslutar Peter.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste