Högsta avverkningskostnaden på 15 år

Skogsstyrelsens och Skogforsks statistik visar att kostnaden för föryngringsavverkning ökade med två procent under 2020. Det innebär att kostnaden ökar för tredje året i rad.

Kostnaden för avverkning och gallring har ökat med 16 procent mellan 2010-2020. Det visar statistik från Skogsstyrelsen och Skogforsk. Foto: Björn Schubert

Både i norra och södra Sverige ökade under fjolåret kostnaderna för föryngringsavverkning. I söder var ökningen störst, där kostnaden steg med 2,4 procent medan ökningen i norr låg på 1,9 procent. En genomsnittssiffra för hela landet för föryngringsavverkning och transport av virke till väg ligger enligt statistiken på 107 kr/m3 fub, vilket är den högsta prisnivån sedan 2005.

Kostnaden för gallring ökade med fyra procent i södra och 1,8 procent i norra Sverige, och i genomsnitt kostade gallring 210 kr/m3 fub. Det är den högsta nivån mellan åren 2000–2020. Sammanlagt har kostnaderna för avverkning och gallring ökat med 16 procent mellan 2010–2020.

Även kostnaderna för föryngring och skogsvård har ökat. Hyggesrensningen har blivit åtta procent dyrare och ligger enligt statistiken på 1 526 kronor per hektar. Markberedningskostnaden ökade med en procent till 2 454 kronor per hektar, planteringskostnaden med sex procent till 5 925 kronor per hektar och röjningskostnaden hamnade på en ny högstanivå med en ökning på tre procent till 2 746 kronor per hektar.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste