Fler vill avverka i både norr och söder

Skogsstyrelsens statistik visar att anmälningar och ansökningar om avverkning i maj 2021 var 27 procent fler än motsvarande månad 2020. Arealen fjällnära skog där ansökningar om avverkningar lämnats in var drygt tre gånger större.  

Den totala arealen skog som anmälts och ansökts för avverkning under årets första fem månader låg på 94 443 hektar, en ökning med sex procent jämfört med motsvarande period 2020. Foto: Björn Schubert

Under perioden januari till maj 2021 anmäldes och ansöktes det om avverkning av 94 433 hektar skog, vilket är sex procent mer än under motsvarande period 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under samma period omfattade 4 550 hektar, en areal knappt sex gånger större än under januari till maj 2020.

Likt tidigare statistik så är det den fjällnära skogen som drar upp siffrorna, och utan dessa 4 550 hektar är den totala arealen avverkningsanmälda och ansökta skogar endast en procent större än under 2020.

I Götaland syns en ökning av anmäld och ansökt areal under årets första fem månader med 23 procent jämfört med fjolåret. I södra Norrland ökade arealen med fyra procent, medan den minskade med sex procent i södra Norrland och fyra procent i Svealand.

På länsnivå ökade anmälningarna och ansökningarna i 12 av landets 21 län, där Halland stod för den största ökningen med 69 procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 18 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste