20 procent mindre avverkning i multiskadad skog

Enligt Skogsstyrelsen skapar multiskadorna i den norrländska skogen kraftiga tillväxtförluster. Framtida avverkningsmöjligheter bedöms bli upp till 20 procent lägre i dessa skogar.

Viltbete och svampangrepp sänker tillväxten på barrungskogen i de fyra nordligaste länen. tillv'äxtförlusten är så stor att de framtida avverkningsmöjligheterna i dessa skogar bedöms vara 20 procent lägre än i friska skogar. Foto: Skogsstyrelsen

Analyser från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ger en ny bild av de allvarliga effekterna av multiskadorna på ungskogarna i de fyra nordligaste länen. De stora tillväxtförlusterna orsakade av en kombination av framförallt viltbete och svampangrepp kan få omfattande konsekvenser när skogen blir äldre.

– De påvisade effekterna av multiskadad skog riskerar att bli enorma. Förutom att skogsägare drabbas ekonomiskt av skadorna äventyras råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk i norra Sverige. Det får direkt följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi, säger Tobias Gramner, projektledare för Multiskadad ungskog i norra Sverige, i ett pressmeddelande.

För att belysa allvaret av multiskadorna i ungskogen kommer ett seminarium att hållas den 18 juni. Där kommer skadesituationen och konsekvensanalyser att redovisas närmare.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste