Fortsatt stigande bruttoavverkning

Skogsstyrelsens preliminära statistik visar att bruttoavverkningen för 2020 låg på 93,3 miljoner skogskubikmeter. En ökning med 0,5 miljoner skogskubikmeter mot 2019 års avverkningsnivå.

Under 2020 låg den svenska bruttoaverkningen enligt preliminära siffror på 93,3 miljoner skogskubikmeter. En ökning med 0,5 procent mot 2019. Foto: Björn Schubert 

Efter att siffror och rapporter nu sammanställts kan en preliminär siffra över fjolårets bruttoavverkning nu presenteras. Skogsstyrelsen uppger att det i Sverige avverkades 93,3 miljoner skogskubikmeter under 2020, varav 60 procent kommer från slutavverkning. 25 procent kom från gallring och resten från övrig avverkning.  

Mindre timmer

Jämfört med 2019 års bruttoavverkning på 92,8 miljoner skogskubikmeter r det en ökning med 0,5 procent respektive 0,5 miljoner skogskubikmeter. Nettoavverkningen, alltså volymen av de avverkade träd som helt eller delvis tas tillvara, uppgick i fjol till 74,4 miljoner kubikmeter (m3/fub). Hälften av denna volym bestod enligt Skogsstyrelsen av barrsågtimmer, 42 procent var massaved och sju procent brännved. Ytterligare någon procent utgjordes av övrigt virke.

Jämfört med 2019 så minskade avverkningen av barrsågtimmer med en halv procent under 2020, medan avverkningen av massaved ökade med 0,6 procent. Importen av rundvirke under 2020 låg på 7,2 miljoner kubikmeter, vilket är runt 1,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Samtidigt ökade exporten till en miljon kubikmeter, vilket är 0,2 kubikmeter mer än under 2019.

Mest i Götaland

Knappt 40 procent av det avverkade virket kom från Götaland, medan Svealand och Norrland stod för omkring 30 procent vardera.

En genomsnittlig svensk föryngringsavverkning, för avverkningar över 0,5 hektar, var enligt Skogsstyrelsens statistik 3,6 hektar under 2019. I Norrland var genomsnittsavverkningarna något större med omkring fem hektar, medan de i Götaland låg på omkring 2,4 hektar. Hos enskilda skogsägare var genomsnittsavverkningen knappt 40 procent mindre än hos andra skogsägare.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste