Ny kunskapsskog med vattentema

Den 4 juni invigde Holmen sin senaste så kallade kunskapsskog i området Likstammen utanför Nyköping. Arealen är på 500 hektar, och i området fokuserar Holmen bland annat på att sprida kunskap om hållbart skogsbruk vid vatten.

Se en film om kunskapsskogen via länken i texten. Foto: Skärmavbild Youtube
Holmens satsning på kunskapsskogar förenar bevarandet av hänsynskrävande miljöer med utbildning och kunskapsspridning kring skog, skogsbruk och hänsyn till mark, vatten och kultur.

Likstammens kunskapsskog är uppdelad i två olika delar längs sjön Likstammen, och inom skogens omkring 500 hektar ryms också ett flertal mindre sjöar och våtmarker. Dessutom har man anlagt en 15 kilometer lång vandringsled, som sträcker sig genom skogens alla variationer.

Skogen i Likstammen avverkades och dikades ut under 18- och 1900-talet, vilket enligt Holmen haft en stor inverkan på den biologiska mångfalden. Nu arbetar man från bolagets sida istället med att återskapa och restaurera skogen och våtmarkerna, bland annat genom naturvårdsbränning och genom att öka lövandelen. Hälften av den produktiva arealen är avsatt för naturvårdsändamål medan den andra halvan brukas på ett hållbart sätt.

Området kring Likstammen innehåller också många kulturlämningar från tiden då sågverk, järnbruk och kvarnar var aktiva i trakten. Dessutom finns det utter där, som ingår i ett åtgärdsprogram som utvald art för skogen.

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 08 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste