USA vill fördubbla virkestullar mot Kanada

För att bromsa inflödet av kanadensiska trävaror som orsakar prisdumpning på den amerikanska marknaden har USA sedan tidigare infört tullar. Nu vill man höja dessa tullar ytterligare, vilket möts av blandade reaktioner.

Att Biden-regeringen i USA nu vill fördubbla virkestullarna mot Kanada beskrivs som vanvettigt av intresseorganisationen för byggföretag, National Association of Homebuilders. Tullarna skulle visserligen gynna inhemska sågverk, men också slå hårt mot huspriserna och de amerikanska familjer som vill bygga nytt. Foto: Svenskt Trä

Det är den tyska skogstidningen Forstpraxis som rapporterar om att USA:s näringslivsministerium tagit ett preliminärt beslut om fördubblade virkestullar mot Kanada. Om beslutet träder i kraft innebär det att virkestullar ökar från dagens nio procent till omkring 18 procent, något som gläder de inhemska sågverken.

Enligt Forstpraxis kan ökade tullar också gynna de europeiska sågverken, och säkra exportmöjligheter från Europa till USA för en längre tid framöver. Samtidigt upprörs enligt Forstpraxis kanadensiska sågverksägare över tullarna, som innebär att deras virke blir betydligt dyrare i USA.

Även intresseorganisationen National Association of Homebuilders för byggföretag i USA är kritiska. Förslaget riskerar nämligen att ytterligare fördyra nybyggnationen av enfamiljshus, där priserna redan stigit med i genomsnitt motsvarande omkring 300 000 kronor. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 07 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste