Nytt utbildningskoncept ska öka den digitala kompetensen

Inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest har man nu tagit fram det nya utbildningskonceptet Digital Forest Academy. Med utbildningskonceptet ska fler skogliga aktörer få praktisk nytta av den skogliga digitaliseringen.

Genom utbildningsprogrammet Digital Forest Academy, innehållande fem kärnkurser som kan anpassas efter olika organisationers behov, vill man inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest öka den praktiska nyttan av skoglig digitalisering. Foto: Skogsindustrierna

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram för skogsbranschen, där branschorganisationen Skogsindustrierna står som programvärd och där medlemmar från både skogsindustrin och forskningssfären deltar. Trots den snabba tekniska utvecklingen menar Skogsindustrierna att den digitala utvecklingen i skogen ännu är i sin linda.

Främja skogsbruket

– Digitalisering handlar både om hårda och mjuka frågor. Allt från tekniken själv till hur vi organiserar oss och vilken syn har vi på digitalisering. Om den digitala kompetensen höjs kommer det att främja det svenska skogsbruket på ett påtagligt sätt, säger Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet och grundare av Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), i ett pressmeddelande.

Inom Mistra Digital Forest tog man under fjolåret fram rapporten ”Vilka är de huvudsakliga möjligheterna och utmaningarna?”, och under hösten 2020 fick programdeltagarna också besvara en enkät om sitt utbildningsbehov. Något som legat till grund för utbildningsprogrammet som i dag består av fem kärnkurser.

Praktisk nytta

Dessa kurser genomförs på beställning och skräddarsys efter organisationers olika behov. Enligt Skogsindustrierna är tanken med kurserna också att de ka kunna genomföras på olika lärosäten där rätt kompetens finns.

– Syftet med utbildningarna är att få skogsföretag att kunna dra praktisk nytta av digitaliseringen i sin verksamhet, säger Erik Willén på Skogforsk som leder projektet Digital Forest Academy.

Viktig satsning

Ett av de skogsbolag som är partners till Mistra Digital Forest är Holmen.

– Digital Forest Academy är en viktig satsning som gör det möjligt för branschen att ta nästa steg i digitaliseringen av det svenska skogsbruket. Vår ledningsgrupp på Holmen Skog har gått kursen Digital transformation – det var en viktig del i vår resa framåt för att bli ett mer innovativt företag, säger Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog.

Mistra Digital Forest har dessutom samlat andra utbildningar som man ser som relevanta på området och som kan passa yrkesverksamma. Dessa erbjuds via olika aktörer och lärosäten runtom i landet.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste