Barnbok ska öka kunskapen om skogens vatten

Genom Grip on Life, ett nationellt projekt för att förena skogsbruk med hänsyn till vatten, har skogsägarföreningen tagit fram en ny barnbok. Boken ingår i Norra Skogs serie skogsbarnen, och ska sprida kunskap samt väcka intresse kring vattnet i skogen.

Norra Skogs nya barnbok om skogens vatten finansieras av projektet Grip on Life, som i sin tur finansieras av EU:s miljöprogram Life, Naturvårdsverket samt Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet pågår till 2025 och under projekttiden delas boken ut kostnadsfritt. Foto: Norra Skog

Norra Skogs nya barnbok har fått titeln ”Malva och skogsvattnets magi”. Boken är kostnadsfri och delas ut inom ramen för projektet Grip on Life, där myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans jobbar med vattenfrågor under projektperioden fram till 2025.

Behövs kunskap

I den nya boken beskrivs bland annat lövträdens funktioner i kantzoner mot bäckar och hur vattnet cirkulerar i ett evigt kretslopp.

– Att ta hänsyn till vatten vid ett aktivt skogsbruk betyder att det behövs kunskap. Vi har länge hållit på med vattenfrågor och märkt ett stort intresse och hoppas att barnboken kan nå nya målgrupper. Vi vill uppmuntra vuxna att läsa boken tillsammans med barn eftersom den även vänder sig till oss, säger Satu Aguilar, projektledare för Norra Skogs arbete med GRIP on LIFE och bokens framtagning, i ett pressmeddelande.

Ett stort intresse

Enligt skogsägarföreningen finns i dag ett stort intresse för skydd av skogens vatten i norra Sverige.

– Det finns ett stort intresse hos skogsägare och allmänhet för vattenhänsyn i skogsbruket. Vi kommer förutom boken även genomföra vattenvandringar för olika målgrupper från Jämtland till Norrbotten. Diskussioner om praktiska åtgärder samt erfarenhetsutbyte är mycket uppskattade bland skogsägare så jag ser fram emot de träffarna som blir efter sommaren, säger Satu.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste