Regeringsbeslut – ja till avverkning av gran i naturreservat

Efter att föreningen Skydda Skogen överklagade Länsstyrelsen i Stockholms beslut om undantag från föreskrifterna vad gäller avverkning i naturreservat i fjol har regeringen nu sagt sitt. Regeringsbeslutet ger Länsstyrelsen rätt, men med en tidsbegränsning.

I ett nytt regeringsbeslut får länsstyrelsen i Stockholm rätt i sitt beslut om att ändra i föreskrifterna gällande avverkning i naturreservat för att bekämpa granbarkborren och skydda reservatens naturvärden. Foto: Mostphotos

Efter den torra sommaren 2018 och stormen Alfridas härjningar i Stockholms län beslutade länsstyrelsen att ändra i föreskrifterna gällande avverkning i naturreservat. Detta då man ansåg att det var viktigt att kunna avverka barkborreträd för att bevara naturvärden och biologisk mångfald inom reservaten. Totalt berör länsstyrelsens beslut 168 naturreservat i Stockholms län.

Föreningen Skydda Skogen överklagade beslutet med motiveringen att granbarkborren är en inhemsk art, och att det snarare är trakthyggesbruket och monokulturer som är huvudorsakerna till den generella spridningen av granbarkborre. Skydda Skogen delar heller inte länsstyrelsens uppfattning att barkborreangrepp skulle skada eller hota den biologiska mångfalden.

Snart ett år efter länsstyrelsens inledande beslut kommer nu ett regeringsbeslut i frågan, som ger länsstyrelsen rätt att ändra föreskrifterna men med en tidsbegränsning på fem år.

Enligt regeringsbeslutet delar regeringen länsstyrelsens bedömning, varför nu förvaltare ges möjlighet att åtgärda riskträd och vidta åtgärder som syftar till att upprätthålla de bevarandevärden som naturreservatet är avsett att skydda.

Man skriver också att:

”Spridning av granbarkborre inom de aktuella naturreservaten kan komma att ske i sådan utsträckning att det riskerar att leda till skador som kan motverka syftet med skyddet. Det finns synnerliga skäl för sådana föreskrifter om undantag som länsstyrelsen beslutat.”

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste