Svealand långt ifrån femprocentsmålet

Skogsstyrelsen redovisar nu siffror från älgbetesinventeringen (ÄBIN) i Svealand, där nivån också ligger långt över målet om fem procent betade tallar per år. Enligt Skogsstyrelsen finns ingen ljusning i sikte för Svealand som helhet.

Trots positiva trender på lokal och regional nivå ser Skogsstyrelsn ingen ljusning i sikte för viltbetesskadorna i Svealand som helhet. Foto: Skogsstyrelsen

Det är inte bara tallungskogarna i Götaland som drabbas av viltbete. I Svealand landar andelen betesskadade tallar på 12 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som målet på fem procent.

Varaktig positiv trend

– Vi behöver se en varaktig positiv trend för att vi ska se att älgförvaltningen fungerar som tänkt, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Likt Götaland så finns även i Svealand positiva signaler från enskilda län. I Örebro har betesskadorna minskat till åtta procent.

– Om trenden håller i sig finns goda chanser att länet når målet kommande år. Siffrorna för Gävleborgs län visar också på en positiv utveckling tack vare en minskad älgstam i länet. Här föryngras skogen med tall och når målen gällande ståndortsanpassningen, säger Christer.

Arbeta tillsammans

Även enskilda områden visar på en positiv trend, där Almunges älgförvaltningsområde i Uppsala län för andra året i rad hamnar under femprocentsmålet. På andra håll är situationen dock mer bekymmersam och i Värmland ligger skadenivån på hela 18 procent på grund av de senaste årens ökade älgstammar.

– Här behöver markägare och jägare arbeta tillsammans för att förbättra situationen. Det innebär på många platser såväl en minskad älgstam som att mer tall planteras på rätt marker. Man behöver även ta mer hänsyn till förekomst av andra hjortdjur, säger Matts Rolander, vilt-, och skogsskadesamordnare i region Mitt.

Inventering på Gotland

För första gången har i år också betesskadorna kontrollerats på Gotland, med en anpassning för att rådjur där står för betesskadorna. Här visar inventeringen att 12 procent av tallstammarna skadas årligen.

Skogsstyrelsen uppmanar nu både jägare och skogsägare att förvalta årets resultat av ÄBIN genom att fortsatt reglera viltbestånden för en bättre balans mellan vilt och skog.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste