Försiktig optimism hos Mittia

Trots att man tvingats flytta fram datumen för sina mässor ett flertal gånger på grund av pandemin så har mässarrangören Mittia i Hälsingland inte märkt av några större avhopp. Med ett tydligt upplägg och nya restriktioner för besökarantal utomhus har bokningstelefonen istället börjat ringa igen.

Om utvecklingen med pandemin fortsätter att gå åt rätt håll hoppas Mittia kunna arrangera två mässor i september med omkring 2 500-3 000 besökare per dag. Men man har också planer för att genomföra mässorna vid nuvarande maxantalet på 600 besökare per dag, då man istället kommer utöka med en extra mässdag. Foto: Anders Andersson, JO Bolaget AB

Mässarrangörerna har drabbats hårt av pandemin och de begränsningar i besökarantal som den medfört. Men efter det senaste beskedet om 600 besökare per dag för evenemang utomhus så är Mittia, som kan komma att arrangera årets enda fysiska mässor med skoglig anknytning, försiktigt optimistiska.

Hänger på myndigheterna

– Vi har två mässor, normalt sett en om året. Gård och Skog skulle vi ha genomfört i augusti 2020 men den siktar vi nu istället på att genomföra 3–4 september i år. Sedan har vi vår skogstransportmässa som vi genomfört vartannat år sedan 1999 och som i normala fall skulle ha ägt rum i augusti i år, men som vi också valt att flytta fram en månad till 24–25 september, säger Henrik Bruveris på Mittia Event AB till Skogsaktuellt.

Men möjligheten att efter ett långt uppehåll nu kunna arrangera två mässor på en månad är enligt honom helt avhängigt av pandemins fortsatta utveckling och myndigheternas beslut.

– Det är helt och hållet myndigheternas restriktioner som avgör. Vi behöver tillstånd för offentlig tillställning enligt ordningslagen då vi har besökare utomhus utan anvisad sittplats. Om allt går som planerat kommer det att vara tillåtet med 600 besökare per dag från 1 juli, och då tycker vi att det är både troligt och rimligt att det blir ytterligare lättnader i restriktionerna fram till september så att vi kan anordna mässorna under i stort sett normala förhållanden med det normala antalet besökare på runt 2 500–3 000 personer per dag, säger Henrik.

Kan inte vänta

Att våga tro på normalitet i dessa onormala tider är dock inte så lätt, och därför har man på Mittia även tagit höjd för att det kan bli det begränsade antalet på 600 besökare per dag som gäller även i september. Enligt Henrik så är det dock inte antalet besökare på Mittias mässor som är det viktigaste, utan att det är ”rätt” besökare. 1 800 besökare med befogenhet att teckna order på mässan kan vara mycket värt för både arrangör och utställare.

– Varken vi, besökarna eller utställarna kan vänta på att fatta beslut så länge.  Vi har sagt såhär att vi gör mässorna ändå för det antalet utställare som vill delta, även om vi måste hålla oss till maximalt 600 personer per dag. Då utökar vi istället varje mässa med en extra dag så att vi i alla fall kommer upp i närmare 2 000 besökare totalt, säger Henrik. 

Har börjat ringa

Intresset från utställarna har enligt Henrik varit bättre än man vågat hoppas på.

– I dagsläget har vi runt 70 inbokade utställare till Mittia Gård och Skog och 80 till Mittia Skogstransport. Efter den 10 juni är bokningarna bindande men de som hoppat av hittills är främst företag med utländska ägare som har lite hårdare policys kring höstens mässor, säger Henrik och fortsätter:

– Det verkar finnas ett stort uppdämt behov både från utställare att träffa folk och från besökare att komma och titta på maskiner. Sedan vi kom ut med de nya premisserna för våra mässor har telefonerna börjat ringa på nytt. Det var precis som att en del som inte vågat boka förut vågar göra det först nu när de vet lite tydligare vad som gäller, så vi har en god förhoppning om att vi kommer ha runt 100 utställare på både Gård och Skog och Skogstransport.

Svårt att ersätta

I takt med att vaccinationerna fortsätter ser läget ljusare ut än under hösten 2020, men pandemin har också visat att den är oberäknelig så Henrik vill inte ta något förgivet. Samtidigt har man också vidtagit åtgärder för att nå ut till lantbrukare, skogsägare och transportnäringen genom digitala satsningar.

– Man får vara ödmjuk, konstaterar Henrik. Men vi har också satsat mycket på att utveckla oss digitalt, och i stort sett varje vecka gör vi ett webb-tv program för respektive mässa genom studio Gård och Skog och Studio Skogstransport. För skogsåkerinäringen har vi dessutom skapat en portal som heter skogstransport.se, och som är mycket mer händelserik än en vanlig hemsida.

Men trots de digitala möjligheterna vill Mittia inte ersätta de fysiska mässorna.

– Vi har tittat på andra alternativ för hur man marknadsför sig digitalt istället. Vi tror att det fysiska mötet och framförallt diskussionerna mässbesökare emellan är otroligt viktiga. Att prata med en säljare är ju en sak men att lyssna på en likasinnad och höra vad de fick för känsla eller vad de har för erfarenhet av en produkt, det är svårt att ersätta digitalt, säger Henrik.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 01 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste