Det här med okunskap igen

Krönika: Sveaskog fortsätter att vara i blåsväder. Deras avverkningar, miljöhänsyn och i huvudsak kontakten med omkringliggande samebyar ifrågasätts. Sveaskogs verksamhet är inte olaglig men detta till trots så argumenterar många utomstående att det motsatta skulle vara fallet. Det finns ingen brist på argument men tyvärr lider de av en stor brist på fakta, bevis och kunskap.

 

En av de viktigaste rättigheterna vi har i Sverige är yttrandefriheten och alla ska ha rätt att tycka och säga vad de vill.  Många verkar dock glömma bort att det finns en väldigt stor skillnad mellan att tycka att något är fel och att saken faktiskt är fel. För lika mycket som jag tycker yttrandefriheten är viktig tycker jag att Sverige ska fortsätta vara ett rättssamhälle där en person, grupp eller statligt företag ska kunna genomföra sin verksamhet så länge den följer rådande regler. För faktum kvarstår att avverkningarna som Sveaskog genomför är lagliga och enligt dem själva avverkar de endast produktionsskog, så vad är egentligen det stora problemet? 

Det stora problemet ligger enligt många utomstående i att skogsindustrin i enorm utsträckning avverkar urskogar, naturskogar och skyddsvärda biotoper, och att de alltid kör över samebyarna. Med en viss nivå av kunskap om skogsbranschen och lokal anknytning till platserna där demonstrationer nyligen har ägt rum, kan jag med stor säkerhet säga att detta inte är fallet. Jag är personligen säker på att blåsvädret som Sveaskog och resten av skogssverige just nu får uppleva inte handlar om att dessa saker faktiskt sker i verkligheten. Utan jag blir dag för dag mer säker på att problematiken egentligen handlar om en bristande kunskap och perspektiv från individer som lever alldeles för långt ifrån var dessa påstådda problem skulle existera. 

Hela Sveriges skogsindustri lyder under samma regler där de enligt lag är skyldiga att inte avverka områden med höga naturvärden. Tillsynsmyndigheten för att se till att dessa lagar uppehålls är Skogsstyrelsen, deras jobb är att på ett opartiskt sätt ta beslut om höga naturvärden existerar eller ej. Om Sverige ska fortsätta vara ett rättssamhälle är det på detta sätt beslut om avverkning ska tas. Anser man däremot att Skogsstyrelsen har gjort fel och varit partisk så är rätt väg i ett rättssamhälle att ta frågan vidare via domstol. Rätt väg är inte att fysiskt blockera ett företag från att genomföra sin verksamhet för att man enligt egna inventeringar anser att skogen innehåller höga naturvärden. 

Demonstrationer är en viktig del i yttrandefriheten, men när de övergår till aktioner som leder till slöseri av statliga resurser så har det gått för långt. Om en verklig förändring av ett bristande skogsbruk är vad som är målet med aktionerna så saknas många basala delar som bevis, fakta och lösningar. Det enda som framkom var ogrundade argument och med bara dessa så kommer man inte så långt oavsett hur högt man skriker.  

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

 

Artikeln publicerades tisdag den 01 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste