Kunskap och samverkan mot skogsbränder i norr

Lärdomarna efter extremåret 2018 där stora skogsarealer brann i norra Sverige ligger till grund för Norra Skogs arbete för att förebygga framtida skogsbränder. I en ny satsning vill skogsägarföreningen stärka både kunskapen och samverkan hos skogsägarna.

Genom att utbilda sina 27 000 medlemmar i förebyggande- och bekämpningsarbete samt stärka skogsägares beredskap, gör skogsägarföreningen Norra Skog nu en särskild satsning för att förhindra nya stora skogsbränder i norr. Foto: Björn Schubert

Norra Skog har 27 000 medlemmar med skog i norra Sverige, där avstånd och terrängförhållanden många gånger kan vara en stor utmaning i brandbekämpningen.

Nu gör skogsägarföreningen en särskild satsning för att öka sina medlemmars beredskap både före och efter en skogsbrand, bland annat genom utbildningar i förebyggande åtgärder, försäkringsfrågor och ansvarsfördelning.

Generellt låg beredskap

Enligt Norra Skog räknar man med att projektet kommer att ge både en motverkande effekt samt bättre efterbevakning.

– Beredskapen och kunskapen att utföra efterbevakning i händelse av skogsbrand är generellt låg bland privata skogsägare. Den enskilda skogsägarens kapacitet att klara en uthållig och ändamålsenlig efterbevakning varierar kraftigt utifrån fysisk förmåga, tillgång till resurser och utrustning. Därför genomför Norra Skog nu en särskild satsning i ett projekt för att höja beredskapen, säger Jonas Eriksson medlemschef vid Norra Skog i ett pressmeddelande.

Basutrustning finns

I projektet har det investerats i brandutrustning för medlemmarnas räkning, ifall den egna utrustningen skulle vara otillräcklig eller om räddningstjänstens resurser blir knappa. Utrustningen fungerar dels som ett eget beredskapslager, men kommer också kunna användas i utbildningssyfte.

– Nu finns en basutrustning på elva orter i norra Sverige, från Timrå i söder till Kalix i norr. Utrustningen förvaras i förvaringslådor (brandkistor) vid räddningstjänsten eller Norra Skogs lokalkontor där förtroendevalda inom Norra Skog ansvarar för uthyrning och översyn av utrustningen i samverkan med räddningstjänsten, säger Jan-Olof Lindberg projektledare för efterbevakning vid skogsbrand.

Kostnadsfri kurs

Norra Skog uppmanar också till samverkan mellan ”rågrannar” och kommer snart att hålla både digitala och fysiska träffar för kunskapsspridning.

– Medlemsträffar kommer att genomföras digitalt, men också fysiskt så snart det är möjligt, med Brandkistan som stöd för att visa på arbetsteknik och tillvägagångssätt. På Norra Skogs hemsida finns en kurs Eftersläckning som är kostnadsfri för medlemmar och som jag rekommenderar alla att ta del av. Förhoppningsvis kommer vi inte att hamna i en situation som den vi hade sommaren 2018, säger Jan-Olof.

Geografisk placering av brandkistorna:

Kalix
Boden
Burträsk
Lycksele
Hissmofors
Hammarstrand
Umeå
Vindeln
Örnsköldsvik
Sollefteå
Timrå

Källa: Norra Skog

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste