Tal(l)rikt rekord för Södra

Under 2021 räknar Södra enligt en ny prognos med att med att sälja nio miljoner tallplantor. Det är dubbelt så mycket som 2017 och innebär en fortsatt ökning av tallplanteringen i Södras verksamhetsområde.

Med en beräknad försäljning av nio miljoner tallplantor under 2021 är det första året sedan 80-talet som tallplantor utgör mer än 20 procent av Södras totala plantförsäljning. Foto: Södra

– Intresset för tallen är högre än någonsin och har överträffat våra högt ställda förväntningar år efter år de senaste åren. Detta är ett styrkebesked från våra medlemmar och det hårda arbetet med att öka andelen tall i skogarna. Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats, vilket gynnar såväl den enskilde skogsägaren som ekosystemet och den biologiska mångfalden, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog i ett pressmeddelande.

En viktig milstolpe

Den prognostiserade försäljningen på nio miljoner tallplantor under året innebär en ökning med 20 procent mot fjolåret. Jämfört med 2017 har försäljningen fördubblats, och jämfört med lägstanivåerna under 2007–2009 pratar man hos Södra om mer än en femdubbling av försäljningen.

Samtidigt som försäljningen ökar så ökar också leveranserna, och i år räknar Södra med att nästan var fjärde levererad planta är en tallplanta. 2021 kommer enligt Södra dessutom bli det första året sedan 1980-talet där tall utgör mer än 20 procent av den totala plantförsäljningen.

– Andelen sålda tallplantor är en viktig milstolpe för Södra och familjeskogsbruket i Götaland. Dessutom vet vi att sådd och naturlig föryngring med tall också ökar i våra 53 000 medlemmars skogar. Det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Vi siktar mot 9,5 miljoner sålda plantor för 2022 och ska även fortsätta utveckla kunskapen kring tall och tallskogsskötsel för att vårda satsningen, säger Olof.

Avgörande för etableringen

Bakom denna ökning ligger enligt Södra ett omfattande arbete med att lyfta tallen, bland annat genom projekt som ”Mera tall” och ”Kraftsamling tall”. Ett orosmoln på tallhimlen är dock det fortsatt höga betestrycket.

– Betesskadorna utgör ett allvarligt hot. De kommande åren blir avgörande för tallens etablering och hur våra skogar ser ut i framtiden. De senaste årens tallplanteringar har betas hårt av vilt, vilket syns i flera studier. Nu måste vi vårda investeringen för att satsningen inte ska gå om intet, vilket bland annat kräver röjning i rätt tid och en ökad avskjutning av allt klövvilt för att uppnå bättre balans med tillgänglig foderresurs, säger Johan Frisk, ansvarig för viltförvaltning på Södra.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste