Fjällskog kompletterar skogsmarksstatistiken

Med inventeringsdata från den svenska fjällskogen anser SLU att underlaget för statistik om Sveriges skogsmarksareal för första gången komplett. Siffrorna visar på en fortsatt tillväxt som bromsas av hög naturlig avgång.

När nu även tre miljoner hektar fjällskog ovan gränsen för fjällnära skog finnns med i SLU Skogsdata anses den svenska skogsmarksstatistiken för första gången vara komplett. Statistiken visar att tillväxten bromsats sedan rekordåren runt 2012, mycket på grund av naturlig avgång som storm, skogsbrand och insektsangrepp. Foto: mostphotos

Jämfört med rekordåren för skoglig tillväxt runt 2012 ser Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) en något minskad tillväxt i de svenska skogarna, mycket på grund av hög naturlig avgång genom storm, bränder och insektsangrepp.

All skogsmark

Det totala virkesförrådet i svensk skogsmark inklusive fjällskog uppgår enligt de nya siffrorna till 3,6 miljarder skogskubikmeter (m3sk). Av dessa finns 3,3 miljarder m3sk i den produktiva skogsmarken.

– Statistiken om den produktiva skogsmarksarealen omfattar data från Riksskogstaxeringens start 1923. Med början 2016 inventeras all trädklädd mark, varför vi nu även kan presentera statistik om all skogsmark i Sverige enligt FAO:s internationella definition, säger Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå i ett pressmeddelande.

En återhämtning

De senaste årens varma klimat har påverkat särskilt de sydsvenska skogarna negativt.

– När vi detaljgranskar underlaget för tillväxtberäkningarna ser vi glädjande nog en återhämtning av trädens tillväxt i södra Sverige efter den mycket torra sommaren 2018 konstaterar Jonas.

Mycket död ved

I SLU skogsdata finns ett särskilt temaavsnitt för den svenska fjällskogen där resultaten från inventeringar som inleddes 2016 presenteras. Fjällskogen beskrivs som skog ovan gränsen för fjällnära skog, där det enligt LSU finns tre miljoner hektar skogsmark varav en miljon hektar räknas som produktiv. Störst är arealen i Norrbotten.

– Av hela Sveriges virkesförråd finns cirka 6 procent i fjällskogen och här ökar virkesförrådet med cirka 1 procent årligen. Fjällskogen innehåller också mycket död ved, nästan 40 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar 15 procent av all död ved i Sverige, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på Riksskogstaxeringen.

Den 1 juni anordnas ett webbinarium om den nya statistiken där också årets tema, fjällskogen, presenteras.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste