”Tilltron utmanas när resultaten uteblir”

Skogsägarföreningen Södra ser allvarligt på de fortsatt höga nivåerna av viltbete i Götaland. Föreningen menar att medlemmarnas ansträngningar för att plantera mera tall hotas av för stora viltstammar och en viltförvaltning som inte ger resultat.

Södra menar att dagens älgförvaltningsmodell, som infördes 2012, inte varit tillräckligt effektiv. Samtidigt som också stammarna av andra hjortdjur ökat så har betestrycket på Götalands tallskogar blivit ohållbart. Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens årliga viltbetesinventering Äbin visar att andelen betesskadade tallar i Götaland fortsatt ligger på 15 procent per år, vilket är betydligt högre än målet på fem procent.

Knappa foderresurser

Äbin står för älgbetesinventering, men i dag är det inte bara älgen som betar tallskog. I takt med att viltstammarna blivit större har det allmäna betestrycket från klövviltet blivit för högt, något som enligt Södra också missgynnar viltet.

– Inte heller klövviltstammarna gynnas av höga skadenivåer, eftersom det visar att foderresurserna är för knappa i relation till stammarnas storlek. Det innebär sämre reproduktion, lägre slaktvikter och vilt som inte mår bra. Så vill vi inte ha det. Det ligger därför i allas intresse att skapa goda förutsättningar för såväl tallens som lövträdens utveckling. Då får vi på sikt både variationsrik skog och välmående djur. Vilt är en resurs som måste vårdas och en naturlig del av detta är att anpassa antalet djur till tillgängligt foder och just nu krävs ökad avskjutning av allt klövvilt, säger Johan Frisk, ansvarig för viltförvaltning på Södra i ett pressmeddelande.

Stor samhällskostnad

Med hjälp av en beräkningsmodell från skogsbrukets forskningsinstitut beräknar Södra att det ekonomiska bortfallet som orsakas av viltbetesskadorna uppgår till 4,5 miljarder kronor per år i Götaland.

– Förutom ett stort ekonomiskt bortfall för den enskilde markägaren, blir detta även en stor kostnad att bära för hela samhället, säger Johan.

Har inte levererat

Enligt Skogsstyrelsen har den totala älgstammen minskat sedan dagens förvaltningssystem infördes 2012, men inte tillräckligt för att minska betesskadorna. Både Skogsstyrelsen och Södra har beslutat om att 2021 ska vara en ”kontrollstation” av älgförvaltningssystemet.

– Vi närmar oss nu en punkt där älgförvaltningsmodellens framtid står och väger, eftersom den inte levererat i enlighet med riksdagens beslut om att skapa en balans mellan naturlig foderproduktion och viltstammarnas storlek. Inom Södra har vi trott på systemet och stått upp för det, men tilltron utmanas när resultaten uteblir, säger Johan.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste