Biobränslen blir dokumenterat hållbara

Branschorganisationen Svebio uppger att det inom kort kommer ett krav om hållbarhetskriterier för all typ av bioenergi. Miljökraven är unika för biobränslen och de utvidgade hållbarhetskriterierna ska gälla i hela EU.

För biodrivmedel finns hållbarhetskriterier sedan mer än tio år. Nu införs hållbarhetskriterier även för fasta biobränslen och biogas för produktion av el, värme och kyla. Småskalig användning och mindre värmeverk och pannor är undantagna från rapportering. Foto: Pia Gyllin

– Nu kan alla som varit tveksamma kring biobränslens hållbarhet känna sig trygga med att biobränslen är det mest kontrollerade energislaget. Om någon misstänker användning av ohållbara biobränslen så kan de alltså anmäla detta för redovisning och kontroll, Säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) i ett pressmeddelande med anledning av Svebios yttranden kring förordning och föreskrifter om de nya hållbarhetskriterierna.

Ingen onödig byråkrati

De nya hållbarhetskriterierna undanröjer enligt Melin eventuella tvivel som funnits kring biobränslens hållbarhet. Samtidigt menar han att det är viktigt att byråkratin inte blir för omständlig.

– Det är samtidigt viktigt att hållbarhetskriterier kan tillämpas utan onödig byråkrati, som ger administrativa kostnader och fördröjer omställningen från fossil energi till förnybara biobränslen, säger Gustav.

Alla bioråvaror

Som branschorganisation för biobränslen har man varit en av flera remissinstanser kring de nya hållbarhetskriterierna för biobränslen.

– I vårt remissvar har vi särskilt tryckt på att det är viktigt att alla typer av bioråvaror omfattas, med nuvarande skrivningar finns risk att det uppstår osäkerhet om exempelvis biobränslen från skogsbryn, längs vägar, från tätorternas grönytor mm som ger mer energi än vad man kan tro. Slutligen får rapporteringen och kontrollsystemen inte heller missgynna mindre företag som levererar bränslen, säger Gustav.

Enligt Svebio kommer riksdagen besluta om hållbarhetskriterierna den 15 juni och kriterierna ska gälla från och med halvårsskiftet.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste