Persson Invest blir Skogforskpartner

Som ett av de senaste i raden av nya partnerföretag till Skogforsk ansluter nu Persson Invest, som förvaltar 142 000 hektar skogsmark. Persson Invest ser positivt på kostnadseffektivisering genom teknikutveckling.

Henrik Mårtensson, vd på Persson Invest Skog AB, ser med spänning på de möjligheter som teknikutveckling och digitalisering kan bidra med i skogsbruket. Foto: Persson Invest

Tillsammans med över 100 andra företag är Persson Invest Skog AB nu partnerföretag med Skogforsk, med syfte att driva forskning för en fortsatt utveckling av skogsbruket.

Kostnader ökar

– Vi har under flera år konstaterat att kostnaderna inom skogsbruket ökar och att vi behöver ta ytterligare tekniksprång. Det tror jag också att vi kommer att göra de kommande åren eftersom Skogforsk är väldigt bra på tillämpad forskning.
Utvecklingen av autonoma maskiner, elektrifiering, drönare med mera är väldigt spännande, säger Henrik Mårtensson, vd på Persson Invest Skog i ett pressmeddelande.

Stor okunskap

Utöver det egna skogsinnehavet är Persson Invest också delägare i skogsindustriföretagen Gällö Timber och Valbo Trä. Likt övriga aktörer inom skogsnäringen påverkas också Persson Invest av den pågående skogsdebatten, där man anser att det behövs mer kunskap, något som Skogforsk kan bidra med.

– Det finns en stor okunskap hos allmänheten kring hur dagens skogsbruk bedrivs. Skogforsk har en väldigt viktig roll i att ta fram mer faktabaserad kunskap genom forskning så att vi kan redogöra för den verksamhet vi bedriver och varför, säger Henrik och tillägger:

– Skogsbruket måste ligga i framkant för att säkerställa hög kvalitet i allt arbete och därför är den forskning och innovation som Skogforsk bedriver så viktigt.

Tillämpad forskning

Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk är positiv till att fler företag ansluter sig till forskningssamarbetet.

– De frågor som Henrik Mårtensson lyfter är precis vad Skogforsk fokuserar på, det vill säga tillämpad forskning, nyttiggörande av forskningsresultat och att ta fram faktaunderlag kring dagens skogsbruk. Teknikutvecklingen går snabbt och när vi som forskningsinstitut arbetar tillsammans med företagen kommer resultaten effektivare till användning, säger hon.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste