Mer forskning om multiskadad skog

Norra Skogs Forskningsstiftelse väljer nu att särskilt stödja forskning kring multiskadad skog. Skog som skadats av både storm, snöbrott, svampangrepp och viltbete är ett stort problem i skogsägarföreningens verksamhetsområde.

Marie Simonsson är ny ordförande i nybildade Norra Skogs Forskningsstiftelse. Hon ser forskning kring multiskadad skog som en investering i framtida generationer skog- och skogsägare. Foto: Izabelle Nordfjell

Den multiskadade skogen i norra Sverige är ett stort och växande problem som sänker skogens tillväxt och därmed också dess förmåga att ta upp koldioxid.

Vill ha forskningsfokus

För att rikta mer av den skogliga forskningen mot hur man kan förhindra multiskador samt åtgärda de och återskapa de drabbade skogarna satsar nu Norra Skogs forskningsstiftelse extra mycket på att stötta forskning kring multiskadad skog där, man anser att det finns kunskapsluckor.

– Vi vill verkligen att det ska bli ett forskningsfokus på multiskadad skog och på så sätt få nya svar och lösningar. Det kommer ge en förbättrad lönsamhet för våra 27 000 medlemmar som tillsammans äger 2,1 miljoner hektar skog över halva Sveriges yta, förklarar Marie Simonsson ny ordförande för Norra Skogs Forskningsstiftelse och en av dem som ligger bakom stiftelsens nya strategi i ett pressmeddelande.

Tre perspektiv

Den fristående forskningsstiftelsen har genomgått en rad förändringar sedan Norra Skog föddes genom sammanslagningen av Norrskog och Norra Skogsägarna. Stadgarna behölls men namnet ändrades. Även styrelsen och strategin är ny.

– Det som gör Norra Skogs Forskningsstiftelsen unik är att när vi väljer projekt utgår vi från tre perspektiv: vi vill att forskningen ska förhindra, åtgärda och- eller visa på hur vi ska kunna använda den skadade råvaran på ett så effektivt sätt som möjligt. Den kunskapen kommer vara betydelsefull för framtidens skogsägare, säger Marie.

Framtida generationer

Sedan 1996 har stiftelsen delat ut närmare 28 miljoner kronor i stöd till olika forskningsprojekt. Det är nu också möjligt att donera pengar till stiftelsen, för att stärka den långsiktiga ekonomiska planeringen.

– Vi tror att detta är en investering för framtida generationer och därför öppnar vi upp för fler att bidra. Den nuvarande kassan grundandes genom en avsättning från vinstmedel i Norrskog men forskning är kostsam och vi vill kunna bidra under lång tid framöver, avslutar Marie. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 24 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste