Nytt miljonprojekt för återvätning

I ett nytt regeringsuppdrag får Skogsstyrelsen totalt 169 miljoner kronor över tre år för att återväta dikade våt- och torvmarker. Syftet med återvätningen är att minska koldioxidutsläppen från dessa typer av marker.

Återvätning av dikade våt- och torvmarker är ett hett ämne just nu och en åtgärd som tros ge minskade koldioxidutsläpp. fram till 2023 får Skogsstyrelsen nu 169 miljoner kronor för att skala upp verksamheten kring återvätning. Foto:Mats Henriksson, Neova

Enligt regeringen visar utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” på en potential för återvätning av dikade torvmarker som en del i arbetet med att nå Sveriges klimatmål. Därför väljer man nu att ge Skogsstyrelsen 169 miljoner kronor över tre år för att intensifiera arbetet med återvätningen.

– Dikade våtmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som personbilstransporterna. Tack vare Skogsstyrelsens kompetens på området har vi bra chanser att få till lyckade åtgärder för att minska utsläppen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen ska enligt regeringsuppdraget planera, informera och arbeta uppsökande för att hitta lämplig mark för återvätning. Skogsägare som har dikade våt- eller torvmarker och som frivilligt vill återväta dessa kan få ersättning. Av de 169 miljoner kronor som myndigheten har till förfogande får högst 50 miljoner användas i år, 70 miljoner 2022 och 49 miljoner 2023.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 24 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste