Mer lövskogsforskning på SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) förbereder nu flera forskningsprojekt med fokus på lövskog. I Alnarp växlar man nu upp för att leda arbetet med utvecklingen av både lövskogar och lövskogsindustri.

Snabbväxande och högproducerande björk som kan ersätta gran är ett av de forskningsområden som man kommer jobba extra mycket med inom lövskogsforskningen på SLU i Alnarp. Foto: Björn Schubert

– Vi märker ett stort intresse för lövskogen. För att det ska hända något behövs det någon som tar tag i frågan och ser på helheten, från föryngringar till skötsel, färdiga produkter, rekreation, naturvård och ekologi, säger Emma Holm-ström på institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i ett nyhetsbrev från SLU.

Mycket högre tillväxt

Genom olika forskningsprogram uppger hon att SLU vill visa vägen när det gäller lövskogens framtid i Sverige.

– Inte minst lyfts lövskogen fram i landets regionala skogs-program, vilket bidragit till initiativet Rikare lövskog, säger Emma.

Arbetet har bland annat gett upphov till en workshop och upptakten till bildandet av ett lövkompetenscentrum i Alnarp, där man kommer jobba både med rikare lövskog och snabbväxande lövträd.

– Förädlade björkplantor har en fantastisk tillväxt. Redan idag är den konkurrenskraftigt med granen och inom några årtionden kan vi ha björk som växer 50 procent bättre än den oförädlade och har mycket högre kvalité, säger professor Urban Nilsson.

En bristfaktor

I en ansökan till energimyndigheten inkluderas planerna på ett kompetenscentrum för snabbväxande löv och målet är att även engagera skogsnäringen.

– Lövträden är en bristfaktor i ekosystemen och vi importerar en hel del björk till massabruken, konstaterade Fredrik Klang, Sveaskog, på upptaktsmötet den 12 april.

Efter det sexåriga ädellövsprogrammet i början av 2000-talet är forskare nu eniga om att det krävs en ny satsning.

– Det ledde till flera resultat och inte minst var nyttan att vi fick ny kompetens till institutionen som fört lövforskningen framåt långt eller att programmet gick i mål. Nu är det läge att ta ytterligare ett par kliv framåt. Utöver de här bägge initiativen finn flera tankar om att lyfta fram lövskogen, säger Magnus Löf, som tillträder som prefekt för institutionen i Alnarp den 1 juni.

En rejäl insats

Magnus får medhåll från sin kollega Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel.

– Vi behöver nu en rejäl forskningsinsats om alternativ till granskogsbruket, inte minst med tanke på klimatförändringen, säger han.

Kunskapen behöver enligt SLU öka kring allt ifrån beståndsanläggning och viltskydd till skötsel och förädling av den inhemska träråvaran.

– Förra året importerade vi 40 procent av råvaran. Det finns en del svensk ek, men vår oro är på längre sikt. Det finns väldigt lite unga ekträd. Vi måste bli bättre att få fram ny ekskog och kan även bli bättre på att ta hand om den ek vi redan har, säger John Ahlgren från golvtillverkaren Kährs, landets största användare av ek.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste