Ser över riksgränsen mot Norge

Nu påbörjar Lantmäteriet årets arbete med att se över riksgränsen mellan Sverige och Norge. Arbetet beräknas pågå till och med 2024.

Riksgränsens mellan Sverige och Norge är 1619 kilometer lång och går mellan Idefjorden i söder till Treriksröset i norr där Sveriges, Norges och Finlands gränser möts. Sverige ansvarar för den norra delen av gränsen, (820 kilometer lång) mellan Krokoms kommun i norra Jämtland upp till Treriksröset. Foto: Lantmäteriet 

Under 2021 består arbetet för Sveriges del bland annat av att mäta in, restaurera och måla cirka 100 riksrösen, cirka 30 utliggare, cirka 20 gränsskyltar, 200 försäkringspunkter och cirka 160 riktningsrösen. I arbetet ingår även att röja den fem meter breda gränsgatan längs en sträcka på 60 kilometer och att staka ut en 40 kilometer lång riksgränslinje.

Corona-anpassat

Med hjälp av specialtillstånd från norska myndigheter kan Lantmäteriets personal passera landgränsen så att arbetet kan genomföras, trots de skärpta corona-restriktionerna.

De som arbetar längs gränsen ska dock vidta försiktighetsåtgärder för att kunna arbeta så säkert som möjligt. Bland annat ska de olika arbetslagen fungera som en egen ”corona-bubbla” och bara ha kontakt inom en mindre grupp för att minska risken för smittspridning.

Ska digitaliseras

Arbetet med att se över gränsen påbörjades av Lantmäteriet redan i fjol, på uppdrag av regeringen och tanken är att man ska få fram en aktuell och tydlig redovisning av riksgränsens läge och hur den är markerad.

– Nu får vi en digitalt uppmätt gräns som blir mycket mer noggrann och som kommer att visa rätt ner på centimeternivå, säger Lantmäteriets projektledare Michael Munter i ett pressmeddelande.

Riksgränsen mot Norge

  • I dag definieras gränsen av 642 riksrösen och 11 omarkerade brytpunkter. Av de 642 riksrösena är 614 stenrösen, varav några mer eller mindre ständigt står under vatten. Övriga 28 riksrösen är huvudsakligen markerade genom naturstenar, minnesstenar och träpålar (med skylt).
  • Gränsens högsta punkt är ca 1 745 meter, belägen i Sylmassivet.
  • Totalt för 2021–2023 är uppskattningen att ca 2 kubikmeter färg för målning av den övre delen av riksrösena kommer att förbrukas.
  • Omkring 2000 stakkäppar kommer att slås ner varje år.

Källa: Lantmäteriet

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste