Forskning visar - svagt intresse för frivilligt skogsskydd

Efter att ha analyserat en enkätundersökning med omkring 1 200 skogsägare ser forskare ett svagt intresse för att frivilligt avsätta skog för naturvård. Intresset för att utveckla sociala värden är däremot större. 

Endast var tionde skogsägare av de runt 1 200 som tillfrågades i en enkätundersökning 2015 var positiva till att avsätta mer av sin skog för naturvård än vad de redan gör. Foto: Björn Schubert

När forskare från Uppsala och Umeå universitet tillfrågade runt 1 200 skogsägare om sin syn på frivillig avsättning av skog svarade endast en av tio att de kunde tänka sig att avsätta mer skog än vad de redan gör. Skogsägare som var positiva till mer frivillig avsättning var enligt undersökningen de med högre utbildning, kvinnliga skogsägare samt skogsägare med mindre fastigheter och som inte bor nära sin fastighet.

Sociala värden

Enkätundersökningen ligger till grund för den vetenskapliga artikeln ”At the limit of volounteerism? Swedish family forest owners and two policy strategies to increase forest biodiversity”, och visar samtidigt att skogsägare som är negativa till mer avsättning istället kan tänka sig att utveckla andra värden i sina skogar.

Det rör sig då om sociala värden som rekreation, upplevelser, arv och tradition. Dessutom visar studien att den stora variation som finns bland landets skogsägare kan innebära att styrmedel inte har avsedd effekt.

En möjlighet

Den stora majoriteten av skogsägarna som deltog i enkätundersökningen är enligt studien nöjda med sina naturvårdsinsatser och samtidigt inte helt avvisande till strukturella förändringar såsom tydligare och enklare lagstiftning.

– Det tolkar jag som en möjlighet,. De som inte har stark åsikt är troligen öppna för nya former av styrmedel som till exempel uppmuntrar till att utforska alternativ skogsskötsel som främjar både personliga önskemål och miljömålen. Så länge markägarnas frihet under ansvar bibehålls finns det utrymme för förändring, säger företagsekonomen Brian Danley vid Uppsala universitet, en av forskarna som gjort studien, i ett pressmeddelande

Kan svänga

En av slutsatserna från studien är att styrmedel i form av rådgivning, informationskampanjer och olika typer av incitament bör utformas så att de når olika typer av skogsägare.

– Man ska komma ihåg att även en person som har intagit en neutral åsikt kan svänga åt olika håll, så det bör också finnas med vid utformning av olika typer av styrmedel, säger statsvetaren Therese Bjärstig, Umeå universitet.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste