Värdeökning innebär inte alltid en avkastning

Krönika: Virkespriserna är desamma och hoten mot skogsbruket blir allt fler, samtidigt betalar vi svenskar mer än någonsin för skogen. Många köper idag skog till sådana priser att endast värdeökningen är vad som kan ge en positiv avkastning från skogsfastigheten. Detta kräver dock att vi också någon gång säljer skogen, men hur många vill egentligen göra det?

Skogsmarkspriserna lät sig inte påverkas negativt av coronapandemin. Enligt Ludvig & CO statistik steg skogsmarkspriserna med ytterligare 4,1% under år 2020, samtidigt som virkespriserna fortsatte att ligga på närmast oförändrade nivåer. I vissa fall kan du i södra Sverige betala mer än dubbelt i kr/m3sk vid köp av en fastighet jämfört med vad du skulle få tillbaka från den vid en avverkning. Trenden fortsätter även uppåt i landet med undantag från norra Norrland, där skogsmarkpriserna fortfarande ligger i nivå med virkesvärdet.

Att värdesätta skogsmark endast efter virkesvärdet blir givetvis missvisande då det inte ger hela värdet. Markvärdet i kombination med en ökad efterfrågan på skogsmark är idag vad som huvudsakligen utgör värdet och värdeökningen på fastigheten. Den ökade efterfrågan i kombination med sjunkande låneräntor är vad som historiskt sett har höjt priserna på skogsfastigheter och idag betalar du i många fall mer för markvärdet än du gör för virkesvärdet. Problemet med detta blir när du köper skog som en investering och då såklart vill ha en avkastning på fastigheten, men att få en positiv avkastning bara av att avverka skog är idag tyvärr väldigt svårt.

Min bild av Sveriges skogsägare är att dessa köper en skogsfastighet för att äga, utöva rekreation, bruka och sen låta skogen gå vidare till nästa generation. Att då införa samma tankesätt om avkastning som för en bostadsrätt, där du köper bostaden och sen säljer den till ett högre pris, fungerar inte. Köper du skogen med tanken att aldrig sälja så spelar värdeökningen för dig ingen roll. Sålunda kommer du endast att kunna få en avkastning från själva skogen.

Om du då köper skogsmark till ett pris per  m3sk som är mer än dubbelt mot virkespriset så kommer du att behöva avverka ditt dubbla nuvarande virkesförråd för att överhuvudtaget tjäna några pengar på ditt köp. I vissa fall kan detta innebära att du måste vänta två omloppstider på en positiv avkastning från skogen. Verkligheten är nog så att många aldrig kommer att få en avkastning från fastigheten som motsvarar inköpspriset för den.

Pengar är dock inte allt, skogen har många fler värden utöver de ekonomiska som kan vara en anledning till att äga skog och man kan såklart alltid sälja sin skog om man vill få avkastning. Detta till trots så tror jag att många som idag planerar att köpa skog måste ställa sig frågan vad deras plan med skogsägandet är och om man faktiskt vet vad avkastningen blir om de inte vill sälja fastigheten. Annars riskerar nog många nya förväntansfulla skogsägare att bli besvikna.
 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades tisdag den 04 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste