Stor potential för att sänka torvmarkers klimatpåverkan

I en ny rapport visar Skogsstyrelsen att utsläppen av växthusgaser från dikad torvmark motsvarar 6,5 miljoner ton koldioxid per år. Genom så kallad återvätning och liknande åtgärder finns dock goda möjligheter att minska dessa utsläpp.

Nygårdsmyren 2017 efter avslutad torvtäktverksamhet som pågick till 2010. Foto: Mats Henriksson, Neova

Genom att lägga igen diken och på så sätt höja grundvattenytan kan stora mängder koldioxid bindas i torvmarker istället för att den släpps ut i atmosfären. Tillsammans med en grupp forskare har Skogsstyrelsen nu gjort en analys av hur klimatet påverkas av att återvätning och dikesunderhåll utförs.

Stor skillnad

– Resultaten visar att det är stor skillnad i klimatpåverkan mellan olika typer av torvmarker, säger Andreas Drott, markspecialist på Skogsstyrelsen och en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande. Om man prioriterar rätt marker finns en potential för en betydande minskning av utsläppen.

Störst effekt hade återvätning på bördiga dikade torvmarker i södra Sverige, där man kunde se en tydligt minskad klimatpåverkan i ett 100-årsperspektiv. Den positiva effekten av återvätning var betydligt mindre på mindre bördiga marker i söder och bördiga marker i norr, och på mindre bördiga marker i norra Sverige kunde inga negativa klimateffekter konstateras av dikning i torvmarker.

– För att få en korrekt bild av klimatpåverkan krävs ett längre tidsperspektiv, av i storleksordningen 100 år, säger Hillevi Eriksson, klimat- och bioenergispecialist på Skogsstyrelsen och författare till rapporten.

Varaktig effekt

Att man behöver ett så långt tidsperspektiv beror enligt Skogsstyrelsen bland annat på att skogsbruket har förhållandevis långa omloppstider, men även på att klimatpåverkan skiljer sig mellan olika gaser.

– I klimatarbetet är det generellt viktigt att åtgärder som vidtas har en effekt som är varaktig. Resultaten visar att det är bättre ju tidigare återvätning av de bördigaste torvmarkerna sker, säger Hillevi Eriksson.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste