700 000 kronor för forskning kring lignin

Årets mottagare av kompetensutvecklingspriset ur Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond är Christian Kugge vid SCA R&D Centre. För att utveckla förädlingsprocesserna för lignin får han en prissumma på 700 000 kronor.

Christian Kugge vid SCA R&D Centre forskar på kaskadkatalys av lignin. Med de 700 000 kronor han nu får av Gunnad Sundblads forskningsfond kan han utveckla sitt samarbete med australiensiska forskarkollegor för att lära sig mer om tekniken. Foto: SCA

Motiveringen för priset lyder:

”Genom att kombinera grundläggande katalys med tillämpad forskning i samarbete med forskare i världsklass skapar Christian Kugge nya möjligheter för omvandling av den skogsindustriella restströmmen lignin. Därmed ökar ligninets potential som råvarukälla för nya material och biodrivmedel.”

Bryta ned molekyler

Den komplicerade molekylen lignin har stor potential för många branscher, och Christians forskning har som mål att ta ut en del av ligninet ur det svartlut som uppstår vid massabruken, för att sedan framställa ligninolja som kan förädlas vidare genom katalys.

– Jag vill applicera ett kaskadtänk där vi bryter ned ligninets molekyler steg för steg storleksmässigt i effektiva katalysatorsteg. Därmed kommer vi att jobba med olika storlekar på, samt olika ytkemi i, de porer som ligninoljan ska processas genom i katalysatorn, säger Christian Kugge i ett pressmeddelande.

Väldigt drivande

I första hand ser han potential för lignin i biodrivmedel för flygbranschen, men även högvärdiga kemikalier kan framställas genom katalys. Till exempel vanillin.

Christian samarbetar med Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) i Australien för att lära sig mer om kaskadkatalys.

– Att få jobba med de som är bäst på det här är naturligtvis väldigt drivande! Kombinationen av tillämpad forskning som vi på SCA står för med den fundamentala forskningen hos RMIT är viktig att få till för att möjliggöra starka forskningsresultat. Jag ser fram emot att få tillgång till utrustning och att kunna bygga ytterligare nätverk mellan forskare i Australien och Sverige, säger Christian Kugge.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 28 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste