Skogsstyrelsen för omfattande skydd av fjällnära skog

I sitt remissvar på skogsutredningen uppger Skogsstyrelsen att man ser positivt på de flesta av utredningens förslag. Man vill se ett omfattande formellt skydd av fjällnära skog men ingen gallring i nyckelbiotopsregistret.

I sitt remissvar på skogsutredningen uppger Skogsstyrelsen att man vill se ett omfattande formellt skydd av fjällnära skog. Foto: Björn Schubert

När Skogsstyrelsen nu lämnar in sitt remissvar på skogsutredningens betänkande så delar man utredningens uppfattning om att det behövs tydliga politiska ställningstaganden om skogens användningsområden.

Lösa målkonflikter

– Tydlighet om mål, roller och ansvar bidrar till förutsägbarhet för både skogsägare och myndigheter, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Myndighetens uppfattning är att det är politiken som ska överbrygga intressekonflikter.

– Skogsstyrelsen föreslår att regeringen inledningsvis tillsätter en parlamentarisk beredning för att lösa ut målkonflikter mellan politikområdena, främst skogs- och miljöpolitiken, säger Herman.

Svåra frågor

Enligt Skogsstyrelsen kan skogsutredningen bidra till att lösa många svåra frågor, och de punkter som man framförallt är positiv till är:

  • politiskt ställningstagande om mål för biologisk mångfald i kombination med vetenskapligt råd, bristanalys och handlingsplan för biologisk mångfald i skogen och avvägning mot andra samhällsmål
  • system för uppföljning av miljöhänsyn. Här vill Skogsstyrelsen även framhålla behovet av långsiktig miljöövervakning.
  • mångbruk i den nationella bioekonomistrategin
  • omfattande formellt skydd av fjällnära skog
  • effektivare klövviltförvaltning
  • rådgivningskampanj för både produktion och miljö.

Något man inte vill se, och som man också menar strider mot målen i arkivlagen, är en sållning i nyckelbiotopsregistret. Här anser Skogsstyrelsen att det befintliga nyckelbiotopsregistret har stöd i rättsordningen och att det är viktigt med platsspecifik kunskap för att identifiera områden med höga naturvärden.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste