Ny rapport kring skötsel av skyddad skog

Skogsstyrelsens landsomfattande kartläggning av skötselbehovet i formellt skyddade skogar ligger nu till grund för en ny rapport. Dessutom används informationen för att ta fram en nationell strategi för naturvårdande skötsel.

I dag skyddar Skogsstyrelsen runt 72 000 hektar genom så kallade biotopskydd och naturvårdsavtal. 60 procent av den skyddade skogen bedöms ha behov av skötsel. Foto: Björn Schubert

2018 genomförde Skogsstyrelsen den kartläggning som nu ligger till grund för rapporten ”Behov av naturvårdande skötsel i skogar med biotopskydd och naturvårdsavtal”. Myndigheten beskriver arbetet som den största inventering hittills av hur behovet av skötsel ser ut i dessa skogar och hur behoven skiljer sig mellan olika skogstyper.

– Det här kunskapsunderlaget skapar förutsättningar för ett rationellt och kostnadseffektivt arbete med naturvårdande skötsel. Rätt skötsel, på rätt plats och vid rätt tid, säger Emma Liljewall, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Rapporten utgör nu ett underlag till regeringen när Skogsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter ska ta fram en nationell skötselstrategi för de omkring 43 000 hektar formellt skyddad skog, som bedöms vara i behov av skötsel för att bevara den biologiska mångfalden.

– Resultatet från kartläggningen har också gett Skogsstyrelsen möjlighet att ge regeringen konkret underlag och kunskap om de behov som finns för att bevara de värden som staten redan satsat på, säger Anna Norrby, specialist områdesskydd Skogsstyrelsen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste