Svebio ser stora brister i taxonomin

Svenska bioenergiföreningen ställer sig frågande till om taxonomin verkligen är rätt metod för att styra EU:s klimatpolitik. Man ser också problem med mer byråkrati för skogsägare och bioenergi.

Svenska bioenergiföreningen Svebio ser flera brister i taxonomin, och ställer sig frågande om det är rätt sätt att styra klimatpolitiken inom EU. Foto: Björn Schubert

– Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar. Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel. Och man föreslår ett byråkratiskt regelverk med klimatplaner för enskilda skogsägare, inklusive för mycket små skogsskiften. Enligt kommissionen är det hållbart att tillverka utrustning för solenergi och vindkraft, men bioenergiteknik nämns inte alls. Det är bara några exempel på svagheter i förslaget, enligt Gustav Melin, vd för Svebio i ett pressmeddelande.

Vissa förbättringar

Utsläppskraven för bilar från år 2026 innebär enligt Svebio att biodrivmedel inte ges en chans, utan att bara elektrifiering och vätgas godkänns som hållbar teknik. Att produktionen av biodrivmedel och biogas samtidigt inkluderas som hållbar i taxonomin ser Svebio som meningslöst om man sedan inte får använda dessa bränslen.

När det gäller bioenergi för el- och värmeproduktion har Sverige fått gehör för sina synpunkter och här har det nya taxonomiförslaget förbättrats på flera punkter jämfört med tidigare förslag.  Men förslag om rapportering från mindre värmeverk och retroaktivt verkande krav på klimatprestanda går utöver det som medlemsländerna tidigare kommit överens om.

En fri marknad

– Vi ifrågasätter om taxonomin är rätt metod att styra klimatpolitiken i EU. Att upprätta ett regelverk som skiljer på hållbara och icke hållbara lösningar ger utrymme både för fritt tyckande och lobbying från olika branscher, företag och medlemsländer. Enligt Svebios uppfattning är det bättre att styra med koldioxidskatter, utsläppshandel och miljölagstiftning, och sedan lämna till finansmarknadens aktörer att verka på en fri finansmarknad utan politiska pekpinnar, säger Gustav Melin.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste