Mer betalt för virket från Södra

Skogsägarföreningen Södra höjer nu återigen priset för de sågbara sortimenten timmer och kubb. Nytt är att även en gallringspremie för barr- och lövmassa införs.

Södra höjer nu virkespriserna till skogsägare på både timmer, kubb, löv- och barrmassa. Foto: Björn Schubert

Efterfrågan på virke är fortsatt stark och många slåss om den knappa råvaran timmer. Södra Skogsägarna väljer därför att höja priserna på både sågtimmer av gran och tall, kubb samt barr- och lövmassa från och med den 21 april.

Spännande utveckling

Samtidigt är det fortfarande osäkert hur den globala konjunkturen kommer utvecklas.

– Det är en spännande utveckling av virkesmarknaden. Det är glädjande att efterfrågan på skogens produkter fortsätter att utvecklas positivt. På kortare sikt ska vi däremot fortsatt vara observanta och fokusera på hur granbarkborreangreppen kommer att utveckla sig under våren och sommaren, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Även gallring

Södra satsar utöver de sågbara sortimenten också på gallring, genom att införa en gallringspremie på barr- och lövsmassaved till och med den 30 juni.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 21 april 2021:

  • Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub
  • Klentimmer och kubb höjs med 25 kr/m³fub
  • Barr- och lövmassaved höjs med 25 kr/m³fub
  • Gallringspremie på barr- och lövmassaved med 25 kr/m³fub till och med den 30 juni

Källa: Södra

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste