Bättre betalt för leveransvirke

Skogsstyrelsens statistik över virkespriser för leveransvirke visar på en ökning för både timmer och massaved. En vändning av trenden med en kontinuerlig nedgång sedan 2019.

Efter en konstant nedgång sedan 2019 så vände priserna för leveransvirke upp en aning under första kvartalet 2021. Det visar Skogsstyrelsens statistik. Foto: Björn Schubert 

Efterfrågan på virke, och då framförallt timmer, sätter sin prägel även på priserna för leveransvirke, alltså det virke som skogsägare avverkar själva och säljer vid väg. Här noterar Skogsstyrelsen nu för första gången på två år en prisökning på nationell nivå med 4,8 respektive 1,2 procent för sågtimmer och massaved.

Regional nivå

På regional nivå är skillnaderna dock stora, där region Syd- och Mellan har en prisökning med sex procent när det gäller sågtimmer, medan man för region Nord noterar en minskning med 2,3 procent.

För massavedspriserna finns också regionala skillnader där priserna i region Syd- och Mellan ökade med 2,1 respektive 1,0 procent. I region Nord fortsatte massavedspriset istället att minska med 3,3 procent.

Jämfört med fjolåret

Jämfört med första kvartalet 2020 syns en betydligt kraftigare minskning av massavedspriset. På nationell nivå är minskningen då 10,4 procent och på regional nivå minskade massavedspriset mest i regin Nord med 15,7 procent. I regionerna Syd- och Mellan var minskningen 9,2 respektive 7,2 procent.

För sågtimmer rör det sig om en ökning i två av tre regioner även jämfört med Q1 2020, där priset ökade med sex procent i region Syd och 3,4 procent i region Mellan. För region Nord blev minskningen 4,2 procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste