Stora Enso vill stänga svenskt och finskt pappersbruk

Trä- och massakoncernen Stora Enso meddelar nu att man inleder en plan för permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen vid massabruken i svenska Kvarnsveden och finska Veitsiluoto. MBL-förhandlingar ska inledas och totalt berörs drygt 1 100 anställda. 

Knappt hann Östrands pappersmaskiner tystna förrän nästa nedstängningsbesked kom. Denna gången är det Stora Enso som vill lägga ner massa och papperstillverkningen vid bruken i Kvarnsveden och Vietsiluoto. Totalt rör det sig om fem pappersmaskiner med en årlig produktion på 1 355 000 ton papper samt 1 260 000 ton kemisk massa per år. Foto: Stora Enso

Den mångåriga minskningen av efterfrågan på papper, som fått ännu mer fart under pandemin, ligger till grund för Stora Ensos beslut om att lägga ner produktionen vid två av sina massabruk. Enligt bolaget har det uppstått en överkapacitet och en produktion som skapar en prisnivå där det inte längre är lönsamt att hålla igång verksamheten.

Tunga nyheter

– Det här är tunga nyheter för vårt företag och våra kollegor i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Våra medarbetare på bruken är mycket kompetenta och har gjort sitt yttersta under mycket svåra omständigheter. På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar. Som kommunicerat förra året, har vi granskat vår strategi och formar vår verksamhet för snabbare tillväxt och värdeskapande. Vi fokuserar på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial, där vi ser en stark tillväxtpotential, säger Stora Ensos vd och koncernchef Annica Bresky i ett pressmeddelande.

Inga alternativ

Båda de berörda bruken har varit förlustbringande för Stora Enso, som inte ser något vändande trend.

– Vi har utvärderat flera alternativ för att förbättra den finansiella situationen för bruken i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Inget av dessa alternativ har emellertid visat sig vara genomförbart för att säkerställa brukens framtida konkurrenskraft. Om ett beslut skulle tas att stänga bruken, kommer vi att ha ett nära samarbete med andra Stora Enso-enheter, kommunerna i Kemi och Borlänge, samt andra intressenter i syfte att stödja ny anställning och utbildning av drabbade medarbetare. Vi skulle också aktivt delta i diskussioner för att hitta alternativa framtida användningsområden för anläggningarna. Under denna process kommer vi att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt, säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos pappersdivision.

Förbättrad ekonomi

En nedläggning av de två bruken skulle innebära en minskad pappersproduktion inom Stora Enso med 35 procent till 2,6 miljoner ton per år. Den finansiella påverkan för Stora Enso motsvarar en minskad pappersförsäljning motsvarande drygt sex miljarder kronor, samtidigt som rörelseresultatet väntas öka med närmare 354 miljoner kronor årligen.

Sågverket vid det finska massabruket ska enligt Stora Enso inte drabbas av den planerade nedstängningen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste