Derome stänger norrländsk husfabrik

I arbetet med att koncentrera hustillverkningen till fabrikerna i Värö, Anneberg och Kristinehamn har Derome nu inlett MBL-förhandlingar för att stänga fabriken i Renholmen. Totalt drabbas 34 anställda vid den västerbottniska fabriken.

Deromes husfabrik i Renholmen är företagets minsta. Fabriken är anpassad för specialvolymer som blir allt mindre, och nu inleder Derome arbetet med att stänga fabriken för att koncentrera produktionen till övriga anläggningar. Foto: Derome

Renholmen är den minsta av Deromes fyra husfabriker, och beskrivs av koncernen samtidigt som den fabrik som har störst investeringsbehov. Deromes tre andra husfabriker har kapacitet nog att axla produktionen från Renholmen utan utbyggnader, varför Derome nu inlett förhandlingar med facket för en nedstängning.

Utnyttja kapaciteten

Renholmen är enligt Derome anpassad för tillverkning av specialvolymer, vilkas behov minskar med ökad standardisering och automatisering. Samtidigt som man vill stänga fabriken har Derome dock planer på att bemanna ett nytt kontor i Skellefteå med ett antal anställda.

– Genom att koncentrera tillverkningen till tre husfabriker kan vi till fullo utnyttja produktionskapaciteten och uppnå positiva synergieffekter, samtidigt som vi undviker stora investeringar, säger Johan Axelsson, vd för Derome Husproduktion i ett pressmeddelande.

Tråkigt steg

34 anställda vid fabriken i Renholmen varslas nu om uppsägning.

– Det är ett tungt och tråkigt steg att behöva ta ur ett mänskligt perspektiv, eftersom det handlar om engagerade och duktiga kollegor som gör ett bra jobb. Vår avsikt är att försöka stötta alla medarbetare i att hitta nästa steg framåt, säger Henrik Svahn, divisionschef för Produktion.   

Produktionen i Renholmen är planerad att fortlöpa fram till slutet av augusti. I det nya kontoret i Skellefteå kommer ett antal medarbetare att jobba med inköp, försäljning och projektledning, med fokus på projekt i Nord- och Mellansverige.

Utveckla verksamheten

Derome tror på en ökning av den industriella produktionen av både småhus och flerbostadshus i trä i Sverige, där man ser flera ekonomiska och miljömässiga fördelar gentemot traditionellt byggande. En tillväxt där man vill vara med.

– Vi ser en stor efterfrågan på våra produkter och har som mål att fortsätta stärka vår position på marknaden. Det kan vi göra genom att ständigt utveckla och effektivisera vår verksamhet, säger Johan Axelsson.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste