Nya blanketter från Skogsstyrelsen

För ärenden som avverkningsanmälan, samråd och ansökan om tillstånd för. avverkning av fjällnära- och ädellövskog har Skogsstyrelsen nu tagit fram nya blanketter. Anledningen är krav i arkivregler, men blanketterna ska också vara tydligare för skogsägare.

Skogsstyrelsen gör en del förändringar när det gäller blanketter för anmälning och ansökning om avverkning samt samråd enligt 12 kap. i miljöbalken. Foto: Markus Holmstedt Karlsson

Skogsstyrelsens nya blanketter innebär att de gamla blanketterna inte längre är giltiga efter den 7 maj i år. Blanketterna kan hämtas på Skogsstyrelsens webb och skickas in via ”Mina sidor”.

Förändringen för blanketterna beror på krav i arkivregler. Samtidigt tror Skogsstyrelsen att de nya blanketterna, med mer tydlig information kring vilka uppgifter som behövs i olika ärenden, kommer förenkla ansökans- och anmälningsprocesser för skogsägare.

En egen blankett

Blanketterna som ändrats gäller anmälan om avverkning, ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog och i ädellövskog samt anmälan om samråd 12 kap. 6 paragrafen miljöbalken.

Nytt för anmälan om samråd är enligt Skogsstyrelsen att man tidigare kunnat anmäla dikesrensning, basvägar och traktorvägar för samråd enligt miljöbalkens 12:e kapitel under egna rubriker på blanketten för anmälan om avverkning. I den nya blanketten finns inte denna möjlighet, utan anmälan för samråd görs på en egen blankett.

Handläggs som vanligt

Samtidigt blir också anmälan om skyddsdikning, vegetativt förökat material och skogsbränsle egna ärenden i Skogsstyrelsens system i och med förändringen. De kommer dock att handläggas som vanligt tillsammans med avverkningsärendet och det behövs ingen egen blankett för dessa ärenden. Det är heller ingen förändring som direkt påverkar skogsägare.

En bekräftelse på att avverknings- eller samrådsärendet tagits emot av Skogsstyrelsen kommer även fortsättningsvis att skickas ut till skogsägaren.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste