Skogsstyrelsens uppmaning – avverka snöbrott

Stora delar av Mellansverige har drabbats av omfattande skador i både yngre och äldre skogar till följd av stora mängder tung och blöt snö. Nu uppmanar Skogsstyrelsen skogsägare i framförallt Värmland, Gävleborg, Dalarna och Västernorrland att se över sina skogar.

Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägare i drabbade områden att se till så att så mycket som möjligt av de knäckta träden och de grova topparna tas ut ur skogen. Detta för att minska risken för omfattande insektsangrepp. Foto: Skogsstyrelsen

Spridda snöbrott har upptäckts vid flyginventeringar och enligt Skogsstyrelsen så är de hårdast drabbade regionerna kustnära områden i Västernorrland och höjdlägen över 300 meter över havet i Gävleborgs län.

Stor spridning

– Det är en stor spridning i vilka skogar som har drabbats och graden av skador varierar. Det är företrädesvis klenare träd som är drabbade och skadorna syns främst som toppbrott och stambrott, men det finns även områden där hela träd har fallit, säger Tobias Eliasson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen Västernorrland i ett pressmeddelande.

De tre skogsbolagen SCA, Stora Enso och Sveaskog har använt sig av helikopter för att inventera snöbrotten i sina områden. Dessa inventeringar styrker Skogsstyrelsens bild av vilka områden som drabbats hårdast. Och att det främst rör sig om gallringsskogar.

Främst tallskogar

– I Dalarnas län bedömer vi att minst 250 000 skogskubikmeter har drabbats av snöbrott, största delen i mellersta delarna av länet och det är framförallt tallskogar som är drabbade, säger Magnus Hedspång, skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen Dalarna.

För att minska risken för insektsskador rekommenderar Skogsstyrelsen nu markägare att ta bort så mycket som möjligt av de högstubbar som står kvar efter framförallt knäckta ganar och tallar. Även grova toppar bör tas omhand och forslas ut, alternativt barkas.

Skogsstyrelsen menar också att vissa bestånd kan vara så hårt drabbade att de behöver avverkas om beskogas på nytt. Det innebär att markägare kan behöva söka dispens från lägsta slutavverkningsålder.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste