Kraftsamling mot skogsskador med nytt skadecenter

Skogsstyrelsen och SLU går nu tillsammans in och bildar ett nytt skogsskadecentrum. Centret ska bli navet i arbetet med att förebygga, övervaka och bekämpa de ökande skogsskadorna.  

Skogsstyrelsen och SLU har fått 30 miljoner kronor vardera för att jobba med att övervaka, förebygga och förhindra skogsskador. Som en del i detta bildas det virtuella SLU Skogsskadecenter, som ska fungera som en sammanhållande kraft. Foto: Mostphotos

Skogsskadorna i form av stormar, bränder, svamp- och insektsangrepp blir allt fler och bedöms också öka i takt med att klimatförändringens effekter blir mer kännbara. Ett varmare klimat med torra och varma somrar, samt milda och fuktiga vintrar ökar risken för att nya skadegörare ska etablera sig i den svenska skogen.

Fokus på kompetensutveckling

Skogsstyrelsen och SLU har från och med i år fått 30 miljoner kronor vardera för att övervaka, förebygga och bekämpa skogsskador. De två parterna har tagit fram var sin plan för långsiktigt arbete med och mot skogsskador, och det är som en del i detta arbete som det nya skogsskadecentret bildas.

– Skogsstyrelsen kommer bland annat lägga stort fokus på kompetensutveckling, såväl inom myndigheten som inom skogsbruket. Vi kommer också fortsätta att utveckla digitala kartunderlag för att underlätta identifiering och bekämpning av skogsskador. Andra viktiga satsningar är utbildning och rådgivning om klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder för att minska framtida skogsskador, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Sammanhållande kraft

SLU Skogsskadecentrum blir en virtuell satsning, med syfte att få ännu bättre samordning och kraftsamling i arbetet med skogsskador. Viktiga delar i arbetet kommer enligt SLU och Skogsstyrelsen bland annat vara en central analysfunktion, en forskarskola och forskningsprojekt med fokus på kunskapsutveckling och strategier för begränsning av skogsskador.

– Vi kommer ta tillvara den verksamhet som redan bedrivs på olika institutioner och utöka med ytterligare kompetenser för att få en tydlig sammanhållande kraft i arbetet med skogsskador. Skogsskadecentrumet är under uppbyggnad, men redan nu har vi startat upp flera forskningsprojekt som bland annat rör granbarkborre, älgbetesskador och multiskadad ungskog, säger Göran Ståhl, dekan på SLU.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 15 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste