Trots stor efterfrågan – avverkningarna fortsätter minska

Med tanke på den trävaruboom som råder skulle man kunna tro att råvaruanskaffningen och därmed avverkningstakten skulle öka. Statistik från Skogsstyrelsen visar dock på motsatsen.

Jämfört med mars 2020 minskade den anmälda och ansöka arealen för avverkning med fyra procent i år. Under första kvartalet i år är minskningen fem procent jämfört med motsvarande period i fjol. Foto: Björn Schubert

Skogsstyrelsens siffror för mars månad visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning minskade med fyra procent jämfört med mars 2020. Samtidigt var arealen i den fjällnära skogen fyra gånger större än i fjol.

Under årets första kvartal var den totala arealen anmälningar och ansökningen om avverkning 59 945 hektar, vilket enligt Skogsstyrelsen är en minskning med fem procent jämfört med motsvarande period 2020. I den fjällnära skogen är ansöktes det om avverkning av 3 152 hektar vilket är fyra gånger mer än under första kvartalet 2020.

Den största minskningen av den anmälda och ansökta arealen om avverkning under första kvartalet registrerades i Svealand, där den var 20 procent mindre än motsvarande period i fjol. I norra- och södra Norrland minskade arealen med sex respektive fyra procent, medan den ökade med nio procent i Götaland.

På länsnivå är det Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Västernorrland som har de största minskningarna under första kvartalet, med mellan 25 och 31 procent mindre arealer. Störst ökning stod Hallands, Jämtlands, Kalmar- och Blekinge län för med 64, 41, 36 respektive 31 procent större arealer. Det är också Jämtlands län som står för den största ökningen när det gäller ansökningar om avverkning i fjällnära skog.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste