Skogsstyrelsen får ekonomisk respit i fjällnära ärenden

I sin vårändringsbudget föreslår regeringen nu att Skogsstyrelsen ska få ytterligare 365 miljoner kronor under 2021 för hanteringen av nekade avverkningar i fjällnära skogar. Samtidigt är skogsutredningen, som föreslår 500 000 hektar skyddad fjällnära skog, ute på remiss

Genom en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna föreslås ett ekonomiskt tillskott till Skogsstyrelsen på 365 miljoner kronor för 2021. Pengarna behövs för att betala intrångsersättning vid nekad avverkning på grund av höga natrvärden. Foto: Björn Schubert

En av kärnfrågorna i skogsdebatten är avverkningen av äldre fjällnära skog, där både rennäringen och den biologiska mångfalden spelar in. I skogsutredningen som just nu är ute på remiss finns ett förslag om skydd av 500 000 hektar skog i det fjällnära skogsbältet, och om eller hur det kan bli verklighet är ännu oklart.

Frivilliga avsättningar

De skogsägare som i dag nekas avverkning i sin fjällnära skog till följd av höga naturvärden har rätt till ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdet. Detta har ansträngt Skogsstyrelsens finanser avsevärt under 2020 och även i år, då anmälningarna om avverkning i fjällnära skog ökat kraftigt.  

Tidigare i år äskade Skogsstyrelsen om 800 miljoner kronor extra för de kommande tre åren, och förslaget om 365 miljoner kronor för 2021 ser ut att lösa de mest akuta problemen för myndigheten, som haft svårt att hantera frivilliga avsättningar på grund av den finansiella situationen.

Skyddas formellt

I ett pressmeddelande från regeringen skriver man:

” För att möjliggöra utbetalning av dessa ersättningar föreslår regeringen en förstärkning med 365 miljoner kronor under 2021, vilket bedöms leda till att en majoritet av de berörda fjällnära skogarna i förlängningen skyddas formellt.”

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste