EU vill höra din åsikt om skogsstrategin

I en allmän remissrunda, så kallad ”public consultation” har EU-medborgare, föreningar, företag och andra organisationer möjligheten att ge sin åsikt kring EU:s nya skogsstrategi. Strategin är en del av den gröna given, även kallad Green Deal.

Genom att svara på frågor i en enkät kan privatpersoner, företag, skolor, föreningar och andra organisationer säga sitt kring EU:s nya skogsstrategi. Enkäten är öppen fram till den 19 april. Foto: Mostphotos

Enligt EU-kommissionen utgör remissrundan, som är öppen fram till den 19 april, en möjlighet för såväl bolag, skolor, föreningar och organisationer till enskilda skogsägare, skogsförvaltare och privatpersoner att ge input i arbetet med den nya skogsstrategin. Synpunkter förmedlas via en enkät.

Den nya skogsstrategin är en del av EU:s gröna giv och kommer enligt EU-kommissionen bygga på unionens biodiversitetsstrategi 2030, som ser till hela den skogliga cykeln och lyfta de många ekosystemtjänster som skogen bidrar med. Skogsstrategin ska också verka för friska och motståndskraftiga skogar som bidrar både till biologisk mångfald och till klimatmålen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste