SCA överklagar stoppade avverkningar

Efter att Mark- och Miljödomstolen tidigare i år gav föreningen Skydda skogen rätt kring överklagan av flera avverkningsanmälningar har SCA nu beslutat att överklaga domen. Bolaget menar att det inte fanns anledning att överklaga Skogsstyelsens hantering av avverkningsanmälningarna.

Den överklagan om avverkningsanmälningar som gavs bifall av Mark- och Miljödomstolen i februari, och som riskerar att vända på hela rättsordningen kring avverkningar i Sverige, har nu överklagats av SCA som är den berörda skogsägaren i fallet. Foto: Björn Schubert

Avverkning av skogsområden större än 0,5 hektar ska enligt skogsvårdslagen (SVL) anmälas till Skogsstyrelsen genom en så kallad avverkningsanmälan. Myndigheten gör sedan en bedömning om avverkning kan ske eller om det behöver göras ytterligare åtgärder för att exempelvis förstärka naturhänsynen eller liknande.

Fanns ingen anledning

I ett antal områden där SCA lämnat in avverkningsanmälningar gjorde föreningen Skydda skogen egna fältinventeringar, och ansåg att det fanns så höga naturvärden på platserna att man vände sig till Skogsstyrelsen med informationen. Myndigheten agerade inte vilket föranledde en överklagan till Mark- och Miljödomstolen kring Skogsstyrelsens val att inte vidta ytterligare åtgärder eller stoppa avverkningarna.

Mark- och Miljödomstolen i Östersund gav bifall till överklagan och förbjöd dessutom avverkning i de berörda områdena. Något som SCA nu överklagar.

– Vi har tagit betryggande hänsyn till de arter som finns på de planerade avverkningsområdena. Det fanns därför vare sig plikt eller anledning för Skogsstyrelsen att agera, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog i ett pressmeddelande.

Orimlig situation

SCA vill att domstolen ska pröva om Skogsstyrelsens normala hantering av en vanlig avverkningsanmälan verkligen ska kunna överklagas.

– Om så är fallet kan en miljöorganisation överklaga varje planerad avverkning. Vi skulle då få en orimlig planeringssituation i skogsbruket och en lika orimlig arbetsbelastning på Skogsstyrelsen och rättsväsendet, säger Jonas Mårtensson och tillägger:

– Svensk skogspolitik bygger på en samverkan mellan skogsägare och en kompetent myndighet. Om detta domslut skulle gälla, så ändrar det helt planeringsförutsättningarna för skogsbruket, avslutar Jonas Mårtensson.

Enligt SCA lämnas årligen omkring 60 000 avverkningsanmälningar in till Skogsstyrelsen varje år. För SCA:s del rör det sig om runt 5 000 anmälningar per år.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste