Ny kartläggning av skogsbrukets digitala mognad

Genom intervjuer med några av landets största skogsbolag inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Digital Forest har skogsbrukets digitala mognad undersökts. Kartläggningen visar både på framsteg och nya utvecklingsmöjligheter.

Genom en ny kartläggning över skogsbolagens digitala mognad har ytterligare potential för utveckling identifierats. Samtidigt kan resultatet också bidra till att man prioriterar investeringar i IT och digitala lösningar mer i framtiden. Foto: Björn Schubert

Representanter från bland andra SCA, Stora Enso och Södra har intervjuats kring deras syn på företagens digitalisering och den digitala mognadsgraden.

–  I början av programmet såg vi ett behov att beskriva var vi i det svenska skogsbruket befinner oss i digitaliseringsprocessen, vad vi ser för behov framåt och vad vi redan nu adresserar inom Mistra Digital Forest, säger Camilla Widmark, forskare vid Institutionen för skogsekonomi på SLU, som tillsammans med Erik Willén, processledare inom digitalisering på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Ytterligare potential

Enligt Skogforsk så har syftet med kartläggningen varit att skogsbolagen själva skulle få beskriva sin digitala mognadsgrad. Bolagen skulle också ge en bild av prioriterade områden inom digitalisering de närmaste 5–10 åren. Ur undersökningen framkom tre bilder som beskriver nuläget, prioriterade områden inom den ovan nämnda tidsperioden samt vilka av dessa dom Mistra Digital Forest fokuserar på.

Undersökningen har enligt Skogforsk också gett upphov till eftertanke och reflektioner hos bolagen.

– Ibland tycker man ”det här är vi bra på”, men så kan man ändå se att det finns ytterligare potential till förbättring. Sedan var det några områden där vi upptäckte att vi inte ens funderat kring det digitala och insåg att det var eftersatt, säger Magnus Bergman, skogsteknisk chef på SCA.

Prioritera bättre

Resultatet från kartläggningen finns nu tillgängligt och kan bland annat fungera som underlag för skogsbolagen i det fortsatta arbetet med digitalisering.

– Förhoppningsvis ska det leda till att vi prioriterar investeringarna kopplat till IT och digitalisering bättre. Det är lätt att ta dessa för givet och att man inte tänker på vad det kan generera. Det finns oerhört stora möjligheter i skogsnäringen. Svårigheten är att avgränsa vad som skapar störst nytta, säger Magnus.

Även inom Mistra Digital Forest har man nytta av kartläggningen.

– Kartläggningen kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling inom Mistra Digital Forest kring det digitala ekosystemet och är en bra inspirationskälla när programmet går in i nästa fas, säger Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 31 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste